1 oktober 2013

GrondwetStrijd: ruim 100 personen doen wijzigingsvoorstel Grondwet

In totaal doen 105 personen mee aan de GrondwetStrijd. Zij zullen individueel of in een team een wijzigingsvoorstel voor de huidige Grondwet opstellen. De deelnemers hebben uiteenlopende achtergronden. Van rechten- en geschiedenisstudenten tot juridische professionals uit de advocatuur, het bedrijfsleven en bij de overheid, historici tot ambtenaren. De inschrijving is vandaag gesloten. Per ronde zullen wij een update geven.

Aan de slag met het wetsvoorstel

De deelnemers gaan zich nu buigen over een wijzigingsvoorstel met memorie van toelichting en het eerste voorstel vóór 1 december insturen. Ter inspiratie kunnen zij deelnemen aan twee workshops. Een workshop om lessen uit het verleden te leren door af te kijken bij vroegere staatscommissies voor grondwetsherziening (georganiseerd door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis). En een workshop over de rol van de Grondwet in het werk van de Afdeling advisering van de Raad van State (georganiseerd door de Raad van State). 

Beoordeling

Een deskundige jury onder leiding van prof. dr. J.Th.J. van den Berg bepaalt welke voorstellen door mogen naar de verschillende rondes en wie de uiteindelijke winnaar wordt. 

Prof.dr. J.Th.J. van den Berg
Mr. J.E. Biesheuvel-Vermeijden
Drs. Th.J.A.M. de Bruijn
Prof.mr. J.H. Gerards
Drs. Th.H.M. de Wit

De jury beziet in welke mate het wijzigingsvoorstel in dialoog met de omgeving tot stand is gekomen en beoordeelt het voorstel op maatschappelijke relevantie, politieke gevoeligheid en juridische kwaliteit. De deelnemers die tot de laatste ronde doordringen, zullen hun wijzigingsvoorstel op 28 maart 2014 tijdens een congres over de betekenis van de Grondwet presenteren.

De GrondwetStrijd wordt georganiseerd door de Academie voor Wetgeving i.s.m. het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk. 

Delen


Meer informatie?

Monique Wesselink

dr. mr. Monique Wesselink

Programmamanager


Gedetacheerd bij Gemeente Amsterdam tot oktober 2024.