10 juli 2018

Europese driedaagse

Op 4, 5, 6 en 23 april vond voor de trainees van de Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen de Europese driedaagse plaats. Zoals de data al doen vermoeden, is het dit jaar eigenlijk een vierdaagse geworden. Gedurende de eerste drie dagen hebben we Europa naar Den Haag gebracht, waarna we de laatste dag zelf naar Brussel zijn gegaan.

De inhoudelijke kick off op 4 april werd verzorgd door Patrick van den Berghe, raadsadviseur bij het Ministerie van EZK. Vanuit zijn praktijkervaring gaf hij ons een kijkje in het EU-wetgevingsproces, waar het samenspel tussen de Commissie, de Raad en het Europees Parlement centraal staat. Deze kick-off werd feestelijk afgesloten met een borrel, diner en EU-pubquiz.

De volgende ochtend begon de dag met een lezing over de Nederlandse praktijk voor het Hof van Justitie van de EU door Jurian Langer, het hoofd van het Hofcluster van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna kwam Rob Boudewijn langs voor een simulatie van de onderhandelingen in de Raad. Na een algemene introductie werd de groep in tweeën gesplitst en probeerden we als lidstaten een akkoord te bereiken. Een ware uitdaging, gezien de complexiteit van multilaterale, internationale onderhandelingen.

Vrijdagochtend stond een bezoek bij Eurojust gepland, waar we hebben gesproken met de Nederlandse vertegenwoordiger. Zij heeft ons alles verteld over de coördinatie en samenwerking tussen nationale autoriteiten in de strijd tegen ernstige grensoverschrijdende criminaliteit. Eenmaal bij de Academie teruggekomen, nam Thomas Beukers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ons mee in de laatste stand van zaken van de Brexit. De Haagse Europese driedaagse eindigde met een paneldiscussie over het Hof van Justitie en het EVRM. Voor deze discussie ontvingen we Rob Widdershoven, Arjen Meij en Liesbeth A Campo.

Zoals gezegd hebben we niet alleen Brussel naar Den Haag gebracht, we hebben zelf ook een bezoek gebracht aan de EU-hoofdstad. Nadat een groot deel van de trainees op zondag al de stad had verkend, werden we op maandag bij de Permanente Vertegenwoordiging ontvangen. Hier hebben we onder meer gesproken over de carrièremogelijkheden in Brussel. Ook hebben we gehoord hoe de dag van een jurist van de Permanente Vertegenwoordiging er gemiddeld uitziet. Vervolgens kwamen er nog juristen van de Juridische Dienst van de zowel de Commissie als de Raad langs. Het Europees Parlement kwam ook aan bod, inclusief rondleiding. Tot slot eindigden we de Europese driedaagse met een borrel op ‘Place Lux’ in het Brusselse zonnetje. Al met al, een zeer geslaagde vierdaagse!

Delen