27 februari 2024

Enquête: deel je inzichten!

Het juridisch werk bij de Rijksoverheid vindt plaats in een maatschappelijke context waarin zich allerlei maatschappelijke ontwikkelingen voordoen. Die ontwikkelingen kunnen invloed hebben op wat rijksjuristen doen of hoe zij dat doen.

In deze enquête inventariseren wij welke maatschappelijke ontwikkelingen de rijksjuristen aanwijzen en wat zij zeggen over de invloed van deze ontwikkelingen op hun werk. Die invloed kan weer gevolgen hebben voor hoe zij zich op professioneel vlak willen ontwikkelen. We zijn benieuwd of dat zo is en of ons onderwijs in het kader van een leven lang leren aansluit bij de gewenste professionele ontwikkeling. In de enquête is er ruimte om ideeën voor onderwijsvernieuwing aan te dragen.

De resultaten van de enquête verwerken wij in een beschouwing over deze onderwerpen die wij openbaar maken. Ook kunnen de resultaten aanleiding geven voor het aanpassen van ons onderwijsaanbod. 

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten en is volledig anoniem. De enquête is open tot en met zondag 31 maart 2024.

Alvast veel dank voor je deelname! We stellen het zeer op prijs als je de enquête deelt met je collega’s.

Klik hier om deel te nemen

Delen