1 november 2017

Digitalisering en juridische vraagstukken


De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Onder invloed van mobiele netwerken, ‘internet of things’ en ‘virtual reality’ verandert onze maatschappij. Elke Rijksjurist krijgt daarmee te maken. Om deze technologische trends en de daaruit voortvloeiende juridische vraagstukken beter te kunnen duiden, heeft de Academie een speciaal opleidings- en kennisdelingsprogramma ontwikkeld. 

Opleidingsprogramma digitalisering:

Meer weten over Blockchain? Bekijk deze informatieve filmpjes en websites:
Hoe werkt Blockchain?  (filmpje, Engelstalig, 6 min.)
Magazine over blockchainpilots bij de overheid (website)
Blockchaintoepassingen bij de overheid (filmpje, 4 min.)
Twee voorbeelden van toepassingen:
Aanvraag rolstoel met behulp van chatbot (filmpje, 2 min.) 
Rechtsbijstand na ontslag (filmpje, 2 min.)

Techniekfilosofie: voorbij het instrumentele denken (8 maart 2018) *nieuw* 
In toenemende mate wordt technologie ingezet om maatschappelijke problemen op te lossen. Tijdens deze bijeenkomst staat de vraag centraal hoe technologie onze blik op de maatschappij kleurt, welke gevolgen dit heeft voor beleid en hoe hiertoe een kritische houding te ontwikkelen. 
meer info en inschrijven

Recht en robotica (12 maart 2018) *nieuw* 
In de nabije toekomst zullen autonome robots en Artificial Intelligencesystemen (AI) steeds vaker tal van taken van ons kunnen overnemen. Deze robots en AI-systemen worden in staat geacht (menselijke) intelligentie te begrijpen en autonoom te opereren in complexe, veranderende situaties. In deze cursus staat de vraag centraal of een specifiek (wettelijk) kader voor de inzet van robot- en AI-technologie wenselijk is.
meer info en inschrijven

• Technologische trends (11 april 2018) *wegens succes herhaald* 
In deze cursus leer je welke trends er zijn, zoals Internet of Things, virtual reality, blockchain en datamaning. Wat houden deze trends in, en wat betekent dit voor jou? Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en, indien gewenst, bepaalde technieken zelf uit te proberen. Tot slot van de cursus wordt plenair bezien wat de opgedane kennis en ervaringen meer algemeen voor het juridische domein kunnen betekenen.
meer info en inschrijven

• Digitalisering en reguleringsvraagstukken (aangeboden: september 2017) Belangstelling voor deze cursus? Laat het ons weten
Wat als nieuwe technologische ontwikkelingen niet passen binnen het bestaande kader van wet- en regelgeving? Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden komen reguleringsvraagstukken aan de orde die kunnen spelen bij digitalisering.

Toegang tot de digitale overheid (aangeboden: september 2017) Belangstelling voor deze cursus? Laat het ons weten
Bij de overheid is digitale dienstverlening niet meer weg te denken, denk aan DigiD en de plannen voor een e-NIK en e-rijbewijs. Betrouwbare identificatie en authenticatie zijn hierbij van groot belang. Hoe krijg je als (wetgevings) jurist zicht op de relevante ICT-ontwikkelingen? En tegen welke problemen lopen ICT-ers in overheidsdienst aan? Deze cursus biedt je handvatten voor het samenwerken met beleidsmakers en ICT-ers.

Informatiesamenleving en grondrechten (aangeboden: begin oktober 2017) Belangstelling voor deze cursus? Laat het ons weten
Hoe je vragen rondom de informatiesamenleving in een breder constitutioneel perspectief kunt plaatsen, leer je in deze cursus.

• Uitbreiding ‘digivaardigheden' (aangeboden: begin oktober 2017) Belangstelling voor deze cursus? Laat het ons weten
Na deze training kun je zelf ‘apps’, ‘vlogs’ en ‘infographics’ maken.

Discussiebijeenkomst: Zet de Algemene Verordening Gegevensbescherming de kinderrechten onder druk? (vond plaats op 12 oktober 2017)  Meer informatie? Klik op deze link

• Blockchain & smart contracts (aangeboden: oktober 2017) Belangstelling voor deze cursus? Laat het ons weten
Wat houdt blockchain in? Welke mogelijkheden biedt deze techniek en wat zijn de juridische gevolgen voor bijvoorbeeld regulering en smart contracts? Deze en vele andere vragen komen in de cursus aan de orde.

Lezing gevolgd door cursus: Omgaan met technologie, een analytisch beoordelingskader (aangeboden: eind oktober 2017) Belangstelling voor deze cursus? Laat het ons weten
In de cursus wordt uiteengezet hoe u kunt analyseren welke effecten nieuwe technologische toepassingen hebben op onze samenleving. Lees hier meer over de inhoud van de lezing. 

Ethisch verantwoord datagebruik (aangeboden: eind oktober 2017) Belangstelling voor deze cursus? Laat het ons weten
In deze training leert u hoe u met behulp van ‘De Ethische Data Assistent (DEDA)’ eenvoudig en snel ethische aspecten bij het gebruik van data kunt herkennen en oplossen.  

• Legal visuals voor rijksjuristen (aangeboden: november 2017) Belangstelling voor deze cursus? Laat het ons weten
Een juridisch vraagstuk visueel weergeven? Na deze cursus kunt u direct aan de slag en beschikt u over de vaardigheid om uw onderwerpen op een eenvoudige manier in beeld te brengen.

• Cybersecurity voor juristen (aangeboden: november 2017) Belangstelling voor deze cursus? Laat het ons weten
Smartphones en I-pads: welke ambtenaar gebruikt ze niet. Hoe veilig is dat gebruik? Na deze cursus heb je inzicht in de bedreigingen én de informatiebeveiligingsplichten, begrijp je waarom 'hackers hacken' en ben je thuis in het cybersecurity jargon.  

• Telecommunicatierecht (aangeboden: eind november 2017) Belangstelling voor deze cursus? Laat het ons weten
Het telecommunicatierecht is volop in beweging. Deze cursus biedt inzicht in de technische ontwikkelingen en regelgeving. Ook de praktische mogelijkheden met evenveel juridische uitdagingen komen aan bod.

 

Delen


Meer informatie?

Monique Wesselink

dr. mr. Monique Wesselink

Programmamanager


Gedetacheerd bij Gemeente Amsterdam tot oktober 2024.