20 oktober 2015

De Academies en het Rijkstraineeprogramma

De masteropleidingen voor wetgevingsjuristen en overheidsjuristen zijn slechts twee van de opleidingen die aan trainees bij de Rijksoverheid worden geboden. Sinds afgelopen september wordt de opleiding voor het grootste traineeshipprogramma, dat van de Rijkstrainees, uitgevoerd door de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (RAFEB). De RAFEB heeft (onder meer) enkele andere academies ingeschakeld, waaronder ook de Academie voor Wetgeving, om gezamenlijk de opleiding van de 120 Rijkstrainees uit te voeren.

Eerste cursusdagen Rijkstrainees

Na een startcongres over ‘Ambtelijk vakmanschap in een vitale samenleving’ op 11 september vond op 8 oktober de eerste reguliere opleidingsdag plaats voor 40 van de Rijkstrainees. Door de Academie voor Wetgeving was daarbij voorzien in een introductie in het rechtsstatelijk denken. Oud-trainees Lotte van der Laan en Lester von Meyenfeldt (beiden BZK) gingen met de Rijkstrainees in gesprek over allerlei aspecten van de democratische rechtsstaat. Chanella Mackay (VWS en oud-trainee overheidsjurist) legde de Rijkstrainees daarna uit wat zij konden verwachten van de juristen bij een directie Wetgeving en Juridische Zaken. Tijdens de volgende bijeenkomsten voor de overige Rijkstrainees werd haar plaats ingenomen door oud-trainees Charlotte Duijf en Wubbo Wierenga (beiden I&M).

De volgende dag gingen de Rijkstrainees in groepjes aan de slag met een opdracht die was voorbereid door de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidscommunicatie gezamenlijk. Zij moesten beleid ontwikkelen voor een betere samenwerking van scholen en ouders, maar werden daarbij geconfronteerd met juridische tegenslagen en communicatieve miskleunen. Marleen Maat (OCW en oud-wetgevingstrainee) gaf hen als juridisch expert gedurende de dag informatie over juridische kaders bij beleidsvorming. Aan het einde van de dag presenteerden de Rijkstrainees hun voorstellen aan een ‘minister’ die, geflankeerd door ‘zijn’ juridische en overheidscommunicatieve experts, hen scherpe vragen stelde.

Rijkscampus

De gezamenlijke invulling van de opleiding van Rijkstrainees onder verantwoordelijkheid van de RAFEB is een ontwikkeling die past bij de betere afstemming en samenwerking van alle academies van de Rijksoverheid. Deze hebben zich onlangs gepresenteerd als Rijkscampus met een gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen. De Academies voor Wetgeving en voor Overheidsjuristen doen daaraan mee vanuit de gedachte dat hun opleidingen op wetgevings- en overheidsjuridisch terrein voor alle Rijksambtenaren van belang kunnen zijn.

Delen