4 mei 2017

Congres: 'Slim beïnvloeden van gedrag voor beter beleid' *vol*

 

 

Congres op donderdagmiddag 22 juni 2017


Beïnvloeden van gedrag is een van de kerntaken van de overheid. Maar hoe? Door rekening te houden met werkelijk gedrag, kan de overheid beter en effectiever beleid maken.
 
De rationele mens bestaat niet. Mensen laten zich bij het maken van keuzes ook leiden door emoties en gewoontes en maken niet altijd gebruik van alle beschikbare informatie om tot hun keuze te komen. Deze inzichten zijn niet nieuw. Wel nieuw is dat de overheid steeds beter weet dat de traditionele beleidsinstrumenten als wetgeving, subsidies en boetes niet (altijd) het gewenste effect hebben. Verschillende disciplines zijn al een tijdje bezig nieuwe instrumenten voor gedragsbeïnvloeding te ontwikkelen. Hoe Wetgeving, Financiën en Communicatie dat doen?
 
Op 22 juni kijken deze drie disciplines tijdens het congres Slim beïnvloeden van gedrag bij elkaar in de keuken. Hoe denken deze vakgebieden over gedragsbeïnvloeding en wat kunnen zij van elkaar leren? Verbreed je inzichten tijdens het congres op donderdag 22 juni 2017.
 
Programma

13.00 – 13.30 uur: Inloop
13.30 – 14.30 uur: Aftrap congres en keynote spreker Jorren Scherpenisse (onderzoeker & leermanager bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur).
14.30 – 16.30 uur: ‘Kijkjes in de keuken’ bij wetgeving, financiën, communicatie en beleid.
16.30 – einde: Afsluiting en netwerkborrel
 
Aanmelden

Dit congres is vol, aanmelden is niet meer mogelijk

Klik hier om je aan te melden. Deelname is gratis. 
Let op: per vakgebied (wetgeving, financiën en communicatie) kunnen maximaal 50 deelnemers zich aanmelden. Op de dag zelf maak je een keuze voor de ‘kijkjes in de keuken’ die je wilt bijwonen.
 
Dit congres is een samenwerking van de drie Rijksacademies:

• Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen.
• Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering
• Academie voor Overheidscommunicatie

Locatie

Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering
Zeestraat 86-90
2518 AD Den Haag

 

 

Delen