13 mei 2024

Bezoek Rechtbank aan de Academie

Op 26 april ontvingen we op de Academie leden van de Rechtbank Den Haag. Na een warm welkom door Merel Baas - van Vloten, bestuurslid van de Rechtbank en alumna van de Academie en onze rector-directeur Pauline Schuyt gingen de trainees in gesprek met rechters (in opleiding) en elkaar over de TRIAS. Tijdens de module “De rechter in de democratische rechtstaat” waren er enkele stellingen geformuleerd waarover de trainees met elkaar moesten debatteren. De debatten werden beoordeeld door de aanwezige rechters op juridische juistheid, maar ook op debathygiëne. Eddy Bauw, hoogleraar Privaatrecht en hoofd van het Departement Rechtsgeleerdheid van Universiteit Utrecht sloot de debatten af met een plenaire sessie waarin alle uitkomsten werden besproken.

De middag werd afgesloten met 'Ask the Judge': de trainees konden in gesprek met de aanwezige rechters (in opleiding). Door kennis en ervaring uit te wisselen, ontstond een waardevol dialoog die bijdraagt aan de samenwerking tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht.

Delen