25 maart 2024

Bezoek eerstejaars trainees aan de Eerste Kamer

Op 13 maart brachten onze eerstejaars trainees een bezoek aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Een interessante dag met een zeer warm welkom en een divers programma!

In de ochtend werden onze trainees welkom geheten door Jan Anthonie Bruijn, Kamervoorzitter van de Eerste Kamer. Vervolgens werd door de Griffier van de Eerste Kamer, dhr. Remco Nehmelman, de taak en werkwijze van de Eerste Kamer toegelicht én waarin zij verschilt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voor de trainees een interessante kijk achter de schermen bij de Eerste Kamer en volop gelegenheid om vragen te stellen. De ochtend werd afgesloten met een presentatie van dhr. Laurens Dragstra over zijn bijdrage in de CARO (Commissie Actualisering Reglement van Orde): hierin werd het proces van het actualiseren van het Reglement van Orde behandeld. 

Na de lunch mochten de trainees een deel van de plenaire vergadering bijwonen, waarin door senatoren werd gestemd over lopende wetswijzigingsvoorstellen. Daaropvolgend was er tijd gereserveerd om in gesprek te kunnen gaan met enkele huidige Kamerleden. Centraal hierbij stonden de uitvoering van het Kamerlidmaatschap en de ervaringen die de Kamerleden tot nu toe hebben opgedaan.

Fotocredits: Henriette Guest

Delen