24 september 2014

Benoeming Bert Niemeijer tot rector van beide Academies

Het bestuur van de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen heeft prof. mr. E. (Bert) Niemeijer benoemd tot rector van beide Academies. De benoeming gaat in met ingang van 1 december 2014.
Bert Niemeijer is tot die datum Coördinator strategie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor was hij plaatsvervangend directeur van het WODC. Ook is hij thans bijzonder hoogleraar empirische rechtssociologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Dit hoogleraarschap zal hij aanhouden nadat zijn benoeming ingaat, maar hij zal de rectorsfunctie fulltime uitoefenen. Bert is overigens ook al docent in modules en cursussen van de beide academies en zal dat blijven.

Delen