15 mei 2018

Beëindiging Facebookpagina van de Academie

De Academies hebben besloten hun pagina op Facebook te verwijderen. De reden daarvoor is dat wij zorgvuldig willen blijven omgaan met de persoonsgegevens van iedereen die deelneemt aan onze cursussen en opleidingen. 

Wij hebben gelukkig geen indicatie dat er in het verleden misbruik is gemaakt van gegevens die zijn verzameld via onze pagina op Facebook. Echter, na inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018 rust ook op ons de plicht om de juiste technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen en om te kunnen aantonen dat de verwerking van gegevens voldoet aan de Verordening. De afgelopen tijd is het steeds duidelijker geworden dat er problemen zijn met de wijze waarop Facebook persoonsgegevens heeft verhandeld of voor commerciële doeleinden gebruikt. Ook is er ernstige twijfel over de correctheid en objectiviteit van de informatievoorziening via dit platform. Daarom menen wij dat het onvoldoende verantwoord is om de pagina te continueren. Overigens gebruikten wij de pagina toch al steeds minder voor het delen van informatie. 

De pagina op Facebook wordt met ingang van 21 mei gestaakt. Heeft u vragen over onze organisatie, cursussen of traineeopleidingen? Raadpleeg dan onze vernieuwde website, of neem contact met ons op.

Delen