16 juli 2015

Afsluiting leergang voor Raad van Advies van Sint Maarten

De Academie voor Wetgeving ontwikkelde op verzoek van de Raad van Advies een praktijkgerichte leergang ten behoeve van de leden en het secretariaat van de Raad van Advies van Sint Maarten.  De leergang  bestond  uit tien modulen die werden gegeven tussen januari 2014 en mei 2015 en werd afgesloten met de module ‘Politiek en bestuur’, gegeven door prof.dr. Ruud Koole.

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever werden de colleges en trainingen afgestemd op de behoeften van de organisatie en van de deelnemers. De Raad heeft de modulen van deze opleiding ook opengesteld  binnen de overheid van Sint Maarten. Dat heeft niet alleen geleid tot een veel grotere deelname – aan sommige modulen werden door maar liefst 30 juristen deelgenomen – maar ook tot een interessante gemengde groep. Dat bevordert naar verwachting de samenwerking tussen hun organisaties en zorgde er in ieder geval voor dat men van elkaar leerde.

Op donderdag 21 mei vond de afsluiting van de leergang plaats met de uitreiking van de certificaten. De aanwezigheid van minister-president van Sint Maarten, Marcel Gumbs, en de vicevoorzitter van de Raad van Advies, Mavis Brooks-Salmon, onderstreepte het belang dat aan de opleiding wordt gehecht. Liesbeth Heessels reikte namens de Academie de certificaten uit aan de trotse deelnemers. Voordat ook de minister-president, die als voormalig lid van de Raad van Advies ook aan een aantal cursussen had meegedaan, een certificaat ontving, hield hij nog een korte toespraak. Naast dank aan de Academie kondigde hij aan bij ons terug te komen voor een vervolg. 

 

foto: De minister-president van Sint Maarten, dhr. M.F.A. Gumbs, ontvangt het certificaat voor deelname aan de leergang uit handen van Liesbeth Heessels van de Academie

Delen