8 maart 2018

Accreditatie traineeopleidingen opnieuw verleend


Beide traineeopleidingen van de Academie zijn het afgelopen jaar beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Een panel van de NVAO onderzocht beide opleidingen. Op basis van positieve visitatierapporten is besloten de masteraccreditatie opnieuw te verlenen aan zowel de opleiding voor Overheidsjuristen als de opleiding voor Wetgevingsjuristen. Een prachtig resultaat!

Om masteropleidingen te mogen aanbieden, wordt de Academie elke zes jaar aan een kwaliteitscontrole onderworpen door de NVAO. De heraccreditatie vereist onder meer een kritische zelfevaluatie en een tweedaags bezoek van een NVAO-visitatiepanel. Dit bezoek vond plaats in de zomer van 2017. Het panel sprak met afgevaardigden van onze trainees, alumni, docenten, examencommissie, leden van de opleidings-en curriculumcommissie, vertegenwoordigers van het werkveld, het bestuur en met de staf van de Academie. 

De positieve besluiten van de NVAO hebben tot gevolg dat de Academie ook de komende zes jaar geaccrediteerde masteropleidingen mag blijven aanbieden.

Delen