13 december 2023

Academie in beeld: jaarverslag 2022

Met ingang van 2022 zijn we gestart met een andere wijze van inhoudelijke verslaglegging over de activiteiten van de Academie. Door een nieuwe opzet en vormgeving van het jaarverslag hopen we een document te hebben ontwikkeld dat interessant is om breder te verspreiden.

De Academie is een instituut waar we inhoud en vaardigheden doceren, maar waar het ook wordt gestimuleerd om door middel van onderzoek en reflectie wat langer stil te staan bij ontwikkelingen en praktijken binnen de Rijksoverheid. In dit jaarverslag brengen we dat zelf in praktijk door te starten met een explorerende beschouwing over de Rijksjuristen van de toekomst. Wie zijn zij en waar komen zij vandaan? Het antwoord op deze vragen biedt een basis voor de discussies waarmee we in 2023 zijn gestart in het kader van actualisering van de opleidingen tot wetgevings- en overheidsjurist. Omdat beelden soms meer zeggen dan woorden is de cijfermatige informatie gevat in infografics. Deze zijn zodanig vormgegeven dat de ‘lezer’ zich direct in ons mooie pand aan het Lange Voorhout waant.

Hoewel 2022 inmiddels enige tijd achter ons ligt, is het vanwege de inhoudelijke beschouwing én de prachtige infographics alsnog de moeite waard om het jaarverslag te bekijken. Het jaarverslag is te downloaden via de knop rechts op deze pagina, of te vinden onder Publicaties

Delen


Download

Jaarverslag 2022 - Stichting Recht en Overheid

Downloaden