Wetsanalyse i.v.m. ICT-systemen

« terug naar overzicht

Datum
25 november 2021

In 2012 is de Belastingdienst met het beproeven van een werkwijze voor het wetsgebaseerd ontwikkelen van specificaties voor ICT-systemen gestart, onder de noemer Wendbare wetsuitvoering. Doel van deze werkwijze is het traceerbaar en uitlegbaar kunnen vastleggen en beheren van kennis uit wet- en regelgeving en het uitvoeringsbeleid (de invulling van ruimte in en de interpretatie van wetgeving) voor de uitvoeringsprocessen. Om dit te kunnen realiseren, is een aanpak voor wetsanalyse ontwikkeld, die inmiddels in een gelijknamig boek is vastgelegd. Daarbij staat het multidisciplinair en methodisch analyseren van wet- en regelgeving en uitvoeringsbeleid centraal, met behulp van concrete praktijkvoorbeelden en scenario's. Inmiddels wordt deze Wetsanalyse steeds breder toegepast, zowel binnen als buiten de Belastingdienst. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat we de specificaties voor de uitvoeringsprocessen, zoals voor ICT-systemen, rechtstreeks naar hun juridische bron en vice versa kunnen herleiden. Dit vergroot niet alleen de wendbaarheid van ICT maar maakt ook dat we beter kunnen verantwoorden en uitleggen op welke regels en gegevens (geautomatiseerde) besluiten zijn gebaseerd en wat hun juridische basis is (rechtmatigheid).

In de bijeenkomst gaan Anouschka Ausems (jurist en wetsanalist bij de Belastingdienst), John Bulles (kennismodelleur en wetsanalist bij het bedrijf PNA en vanuit daar o.a. werkzaam bij de Belastingdienst) en Mariette Lokin (universitair docent Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam als ook juridisch adviseur en wetsanalist bij de Belastingdienst) in op de principes van wendbare wetsuitvoering, leggen zij uit hoe wetsanalyse werkt en laten zij de concrete toepassing daarvan aan de hand van een bepaling uit de Awb zien. Tot slot gaan ze in op het belang van het al toepassen van deze werkwijze in het beleids- en wetgevingsproces en de rol van wetgevingsjuristen en overheidsjuristen daarbij.

De bijeenkomst wordt via de online tool Webex gehost. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u per mail inloginstructies.

Datum:             donderdag 25 november 2021
Tijdstip:            15:30 uur tot 16:30 uur
Doelgroep        wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
PWO-punten    1

Lukt het niet om in te schrijven omdat u geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via academie@acwet.nl.