Wetgevingskwaliteit van het stelsel Omgevingswet

« terug naar overzicht

Datum
14 september 2023

Op 1 januari 2024 treedt het nieuwe stelsel van de Omgevingswet in werking. Deze stelselherziening omvat tientallen wetsvoorstellen, meer dan vijftig algemene maatregelen van bestuur en dertig regelingen, waaraan diverse departementen hebben meegewerkt. Hoe heeft die coördinatie de afgelopen jaren vorm gekregen? Wat zijn de hoofdlijnen van het wetgevingsbeleid onder de Omgevingswet en op welke manieren werd de wetgevingskwaliteit daarbij geborgd? Welke ervaringen zijn opgedaan in de samenwerking tussen vooral BZK, IenW, LNV, EZK, OCW, Defensie en JenV?

In deze lezing geven Harald Oldenziel en Paul van der Lee, als wetgevingsjuristen werkzaam bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van BZK, een overzicht van de bijzondere instrumenten die zijn gebruikt om de kwaliteit te borgen en de inhoudelijke kwesties die daarbij speelden. Informatie die ook voor andere wetgevingstrajecten heel relevant en leerzaam kan zijn. 

De Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen nodigen u van harte uit voor deze lezing. Na afloop is er gelegenheid om tijdens de borrel met elkaar van gedachten te wisselen. Er kunnen maximaal 60 personen deelnemen, wacht dus niet te lang met inschrijven!

Datum: donderdag 14 september 2023
Tijdstip: inloop vanaf 15:15 uur, lezing van 15:30 uur tot 17:00 uur, borrel van 17:00 uur tot 18:00 uur
Locatie: Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen, Lange Voorhout 62 te Den Haag
Doelgroep: Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
PWO-punten: 1