Week van de Rechtsstaat: Rechtsstaat & wijkrechtspraak

« terug naar overzicht

Datum
1 juni 2023

Aantal deelnemers: maximaal 250
Locatie: Hoge Raad der Nederlanden, Korte Voorhout 8 te Den Haag

Inloop 45 minuten voorafgaand aan het symposium

Programma


Moderator: Jan Willem Jurg (Strategisch adviseur Hoge Raad der Nederlanden)


Opening

Dineke de Groot (President Hoge Raad der Nederlanden)


Hoe kan de juridische dienstverlening van de gemeente zodanig worden ingericht dat deze de relatie tussen burgers en overheid verbetert? 

Femke Halsema (Burgemeester Amsterdam)


Buurtrechtspraak Venserpolder

Anita Vegter (Senior rechter Rechtbank Amsterdam)

Het vergroten van maatschappelijk effectieve rechtspraak (MER) is al een aantal jaren een belangrijk speerpunt van de Rechtspraak. MER houdt in dat de rechter zich niet uitsluitend laat leiden door juridische overwegingen, maar als het kan én gepast is bijdraagt aan oplossingen voor rechtzoekenden en de samenleving. Toegang tot de rechter en het leveren van maatwerk zijn daarbij sleutelbegrippen. De Rechtspraak experimenteert in het kader van MER onder andere met de pilot Wijkrechtspraak, dat tot doel heeft om effectief bij te dragen aan het oplossen van uiteenlopende, meervoudige problemen van mensen in de wijk. Uitgangspunten zijn daarbij een versterkte (lokale) ketensamenwerking, betrokkenheid van de buurt en een actieve (regie)rol van de rechter. Beoogd wordt bij te dragen aan een leefbaarder en veiliger wijk. De gedachte is dat deze aanpak zal bijdragen aan het versterken van het vertrouwen in de rechtsstaat. Venserpolder in Amsterdam heeft een Buurtrechter. Deze inleiding gaat over het project in Venserpolder in de context van de doelstelling van MER.


Macro-perspectief op wijkrechtspraak

Eddy Bauw (Hoogleraar Privaatrecht en Rechtspleging Universiteit Utrecht)

De betekenis van wijkrechtspraak ontstijgt die van de wijk. Als we uitzoomen blijkt het bredere maatschappelijke belang en de waarde ervan voor (het draagvlak voor) de rechtsstaat. Bauw bespreekt het macro-perspectief op wijkrechtspraak en maatschappelijk effectieve rechtspraak.


De verhouding tussen experimenten/vernieuwende werkwijzen in- en buiten de reguliere procedures in de rechtspraak

Bert Marseille (Hoogleraar Bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen)

Marseille gaat in op de verhouding tussen de experimenten die buiten de reguliere procedures in de rechtspraak plaatsvinden en de standaard-werkwijzen binnen de rechtspraak. Daar zijn ten minste twee vragen aan de orde:

(I) In hoeverre kunnen werkwijzen zoals die buiten de reguliere procedure worden toegepast (zoals bij de Wijkrechtbank Eindhoven en eerder door de Spreekuurrechter) worden geïncorporeerd in de reguliere behandeling van zaken door rechterlijke instanties? en, daarmee samenhangend,

(II) Waar zou de Rechtspraak primair op moeten inzetten: vernieuwing binnen de bestaande procedures of vernieuwing via experimenten daarbuiten?


Vragen van en dialoog met de deelnemers


Prijsuitreiking essaywedstrijd

Remco Nehmelman (Griffier Eerste Kamer)

 

Lukt het niet om in te schrijven omdat u geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via stichtingrechtenoverheid@acwet.nl