Week van de Rechtsstaat: Rechtsstaat & digitalisering (VOL)

« terug naar overzicht

Datum
31 mei 2023

Het symposium zit vol. Aanmelden is mogelijk, u komt dan op een wachtlijst te staan.

 

Aantal deelnemers: maximaal 60
Locatie: Academie voor Wetgeving | Lange Voorhout 62 Den Haag

Inloop een half uur voorafgaand aan het symposium

Programma


Moderator: Monique Wesselink (Programmamanager Academies voor Wetgeving en Overheidsjuristen)


Wat is de impact van geautomatiseerde overheidsbesluitvorming op de constitutionele uitgangspunten van de democratische rechtsstaat?

Jurgen Goossens (Hoogleraar Staatsrecht Universiteit Utrecht)

In toenemende mate zet de overheid algoritmen, automatische feitenvaststelling en big data analyses in bij het uitvoeren van publieke taken en het uitoefenen van publiek gezag. Geautomatiseerde besluitvorming zet daarbij de fundamentele constitutionele uitgangspunten van de democratische rechtsstaat onder druk, waarbij men zelfs zou kunnen stellen dat deze beginselen hierdoor ook zelf onderhevig zijn aan transformatie. In deze sessie gaan we dan ook dieper in op de impact van geautomatiseerde besluitvorming op de beginselen van de democratische rechtsstaat. Na een introductie door Goossens gaan de deelnemers zelf in groepjes aan de slag om te discussiëren en de impact weer te geven van geautomatiseerde besluitvorming op 1° het legaliteitsbeginsel, 2° de Trias Politica, 3° de democratische controle, 4° de bescherming van grondrechten en 5° de effectiviteit van rechterlijke controle.


Hoe kunnen we bij het bieden van maatwerk de mogelijkheden van technologie benutten?

Sandra van Heukelom-Verhage (Advocaat-partner Pels Rijcken)

(Maatwerk bieden in een gedigitaliseerde en datagedreven samenleving; #HoeDan?)

De overheid zet bij de uitoefening van publieke taken veelvuldig technologie in. Dat levert uitdagingen en risico’s op, die vaak de overhand krijgen in het publieke debat. Technologie biedt echter ook tal van mogelijkheden om maatwerk te bevorderen in onze gedigitaliseerde en datagedreven samenleving. De vraag is hoe we die voordelen optimaal benutten en wat daarvoor nodig is. Van Heukelom schreef een preadvies voor de Vereniging voor Bestuursrecht over dit onderwerp. Ze zal in deze sessie ingaan op de mogelijkheden om technologie te benutten bij het bieden van maatwerk.


Vraaggesprek: waarom vormen digitale technologie en machtsuitoefening een riskante combinatie?

Anne Meuwese (Hoogleraar Staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden) en Reijer Passchier (Hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat Open Universiteit)

Digitale technologie en machtsuitoefening vormen een riskante combinatie. Niet alleen brengt digitalisering van overheidsprocessen machtsverschuivingen met zich mee, ook komen bepaalde zwakke plekken binnen de rechtsstaat scherper voor het voetlicht. Meuwese en Passchier doen allebei onderzoek naar deze ontwikkelingen, maar vanuit een ander perspectief. Passchier kijkt met name naar het bredere constitutionele plaatje; Meuwese duikt bij voorkeur wat concreter de wetgevings- en uitvoeringspraktijk in. In een tweegesprek wordt duidelijk in hoeverre deze verschillende perspectieven tot dezelfde diagnose rond 'de staat van de digitale rechtsstaat' leiden. Ook leggen zij elkaar mogelijke oplossingsrichtingen voor ter kritische beschouwing, waaraan ook het publiek wordt uitgenodigd mee te doen.

 

Lukt het niet om in te schrijven omdat u geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via stichtingrechtenoverheid@acwet.nl