Systematisch rekening houden met het doenvermogen

« terug naar overzicht

Datum
16 september 2021

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft de overheid aanbevolen om meer met het doenvermogen van burgers rekening te houden. Dit is het vermogen van mensen om in actie te komen, met tegenslagen om te gaan en vol te houden. Door nadrukkelijk met dit doenvermogen rekening te houden wordt de overheid toegankelijker en kan zij haar dienstverlening verbeteren, met meer aandacht voor de menselijke maat. Echter, geïnspireerd zijn om met het doenvermogen rekening te houden is wat anders dan het structureel te doen.

Om die reden ontwikkelt en beproeft het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vanuit de UWV Kennisagenda het gebruik van een doenvermogenstoets. In deze discussiebijeenkomst gaan Hella Busstra (strategisch beleidsadviseur UWV), Mike Keesman (gedragswetenschapper UWV), Harriët Havinga (senior kennisadviseur UWV) en Saskia van der Horn (strategisch beleidsadviseur UWV) graag met u in gesprek over wat er bij de inbedding van deze doenvermogenstoets in een organisatie komt kijken, welke uitdagingen en hordes zijn te nemen en wat de geleerde lessen zijn.

Om interactie mogelijk te maken kunnen maximaal 25 mensen deelnemen. De bijeenkomst wordt via de online tool Webex gehost. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u per mail inloginstructies.

Datum:              donderdag 16 september 2021
Tijdstip:            15:30 uur tot 16:30 uur
Doelgroep:       Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
PWO-punten    1