Meer terugkoppeling van de Hoge Raad naar de wetgever

« terug naar overzicht

Datum
11 april 2018


De Hoge Raad past bij de behandeling van zaken dagelijks wetten toe. De eventuele imperfecties of lacunes die hij daarbij in wetgeving signaleert, blijven tot heden echter meestal binnenskamers. De Hoge Raad wordt immers niet systematisch met alle wetgeving geconfronteerd. Bovendien ligt de verantwoordelijkheid voor kwalitatief goede en systematische wetgeving in onze democratische rechtsstaat in de eerste plaats bij de wetgever. Dat deze specifieke kennis niet kan worden benut is jammer. Wetgeven is een complex vak, waarin van alle kennis die tot beter bruikbare wetgeving kan leiden dient te worden geprofiteerd. Uiteindelijk komt dit zowel de wetgever, als de rechter en de maatschappij ten goede.

In deze lezing zal de president van de Hoge Raad, mr M.W.C. (Maarten) Feteris, uiteenzetten op welke wijze de Hoge Raad de betreffende kennis voortaan zal terugkoppelen.

Na de lezing is er gelegenheid tot discussie, met aansluitend een borrel.

Datum:                11 april 2018
Tijdstip:               15.00 - 17.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur, borrel na afloop)
Locatie:                Academie, Lange Voorhout 62 te Den Haag
Doelgroep:          Wetgevingsjuristen
PWO-punten:      2