21 februari 2019 14:45 , Contraseignzaal

Lezing: Handreiking ambtelijke bijstand bij initiatiefwetgeving

Ambtelijke bijstand bij initiatiefwetgeving: een nieuwe handreiking!

Departementale wetgevingsjuristen verlenen niet dagelijks bijstand aan de totstandkoming van initiatiefwetgeving door Kamerleden. Als deze taak zich voordoet, kan zij dan ook veel vragen oproepen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over het verschil tussen een initiatiefvoorstel en een regeringsvoorstel, over de reikwijdte van de ambtelijke bijstand, over de budgettaire dekking van initiatiefvoorstellen, over de aard van de informatieverstrekking en over de procesmatige aspecten die zich hierbij kunnen voordoen. De recent ontwikkelde handreiking, die in het Draaiboek voor de regelgeving is opgenomen, biedt antwoord op deze en nog vele andere vragen. Hierin zijn bijvoorbeeld ook praktische handvatten opgenomen voor de ambtelijke ondersteuning aan de eerstverantwoordelijke bewindspersoon bij de behandeling in de Staten-Generaal en voor de bekrachtiging van het initiatiefvoorstel.

In deze lezing belichten Bram Rijpkema en Leo Vester (beiden van het ministerie van Justitie en Veiligheid) de inhoud en totstandkoming van de handreiking en de aanscherping van het kabinetsbeleid bij initiatiefvoorstellen. Daarna zal Joost van der Valk (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ingaan op zijn ervaringen met het verlenen van ambtelijke bijstand bij het initiatiefwetsvoorstel over ‘Payrolling,’ mede in het licht van de nieuwe handreiking. Vervolgens is er ruimte voor vragen en discussie.

De Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen nodigen u van harte voor deze lezing uit. Na afloop is er gelegenheid om tijdens een borrel nader met elkaar van gedachten te wisselen.

Datum:             Donderdag 21 februari 2019
Tijdstip:            15.00 uur - 17.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur en borrel na afloop)
Locatie:            Academie voor Wetgeving, Lange Voorhout 62 te Den Haag
Doelgroep:       Wetgevingsjuristen
PWO-punten:   2