Lezing AI en de rechtsstaat

1 « terug naar overzicht

Datum
16 december 2021
Tijd
15:30 - 16:30 uur

Digitalisering en de opkomst van artificiële intelligentie (AI) maakt overheden en enkele grote techbedrijven nóg machtiger dan zij nu al zijn. Is onze constitutie daar klaar voor? Kan zij de rechtsstaat ook in de toekomst blijven borgen? Op deze vragen zal Reijer Passchier tijdens deze lezing nader ingaan. Daarbij zal hij zich niet zozeer op de borging van mensenrechten ‘an sich’ focussen, maar op de constitutionele borging van onze rechtsstatelijke structuur. Is onze trias politica met de onderlinge checks and balances en het legaliteits- en soevereiniteitsbeginsel al ‘AI-proof’? En zo niet, valt daar dan nog iets aan te doen? Allemaal zeer urgente maatschappelijke vragen die het werk van alle juristen werkzaam bij de Rijksoverheid direct raken. Deze lezing is dan ook een ‘must’ om te volgen!

Mr. dr. Reijer Passchier is als universitair docent Staats- en Bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Leiden en als docent staatsrecht en rechtstheorie aan de Open Universiteit. Hij is auteur van het boek 'AI en de rechtsstaat' dat begin 2021 bij Boom juridisch verscheen. Zie voor meer informatie hier.

De bijeenkomst wordt via de online tool Webex gehost. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u per mail inloginstructies.

Datum:           donderdag 16 december 2021
Tijdstip:          15:30 uur tot 16:30 uur
Doelgroep:     wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
PWO-punten:  1

Lukt het niet om in te schrijven omdat u geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via academie@acwet.nl.