Jaarverslag RvS 2022 (VOL)

« terug naar overzicht

Datum
22 juni 2023

De lezing zit vol. Aanmelden is mogelijk, u komt dan op een wachtlijst te staan.

In de algemene beschouwing van het jaarverslag van de Raad van State van 2022 staat de slagvaardigheid van de overheid centraal. In deze lezing zal de vice-president van de Raad van State, mr. Th.C. de Graaf, aan de hand van vijf thema's (leefomgeving, jeugdzorg, asiel, toeslagen en rechtspraak) toelichten dat de overheid onder druk staat. Allerlei maatschappelijke vraagstukken vergen een adequate oplossing maar de slagkracht stokt. Gebrek aan slagkracht ondermijnt het geloof in wat de overheid kan doen en ondermijnt daarmee het vertrouwen. Terwijl vertrouwen in de overheid de grondslag van onze democratische rechtsstaat is. Rafelt dat vertrouwen, dan rafelt ook de rechtsstaat. Om die reden zal de vice-president meteen ook ingaan op de richtingswijzers die de Raad van State ziet om de overheid slagvaardiger te kunnen maken. Een onmisbare lezing voor alle wetgevingsjuristen en overheidsjuristen die dagelijks invulling aan de rechtsstaat geven!

De Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen nodigen u van harte uit voor deze lezing. Na afloop is er gelegenheid om tijdens de borrel met elkaar van gedachten te wisselen. Er kunnen maximaal 60 personen deelnemen, wacht dus niet te lang met inschrijven!

Datum: donderdag 22 juni 2023 (LET OP: dit is een nieuwe datum)
Tijdstip: inloop vanaf 15:15 uur, lezing van 15:30 uur tot uiterlijk 16:45 uur, borrel van 16:45 uur tot 17:45 uur
Locatie: Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen, Lange Voorhout 62 te Den Haag
Doelgroep: overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
PWO-punten: 1

Lukt het niet om in te schrijven omdat u geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via academie@acwet.nl.