Jaarverslag Raad van State 2020: het onderhouden van vertrouwen

« terug naar overzicht

Datum
24 juni 2021

2020 was het jaar van de coronacrisis en van de kwestie over de kinderopvangtoeslagen. Deze onderwerpen delen met elkaar dat de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid cruciaal is voor het functioneren van de democratische rechtsstaat. Om die reden gaat de algemene beschouwing van het jaarverslag van de Raad van State over de voorwaarden die voor het onderhoud van vertrouwen bepalend zijn. In deze lezing zal de vice-president van de Raad van State, mr Th.C. de Graaf, de contouren van die onderhoudsverplichting nader belichten. Daarbij zal hij onder meer ingaan op het belang van de legitimiteit, de slagkracht en de responsiviteit (voorspelbaarheid, consistentie, deskundigheid, openheid en aanspreekbaarheid) van overheidshandelen. Onderwerpen die het dagelijks werk van elke wetgevingsjurist en overheidsjurist direct raken!

In verband met de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus is de lezing online te volgen. De lezing wordt niet opgenomen en is dus niet terug te kijken.

Om interactie mogelijk te maken (u kunt tijdens de lezing via een chatfunctie vragen stellen) is er een maximum van 200 deelnemers. Voorafgaand aan de lezing ontvangt u per mail inloginstructies. De lezing wordt via de online tool Webex aangeboden.

Datum: donderdag 24 juni 2021
Tijdstip: van 15:30 uur tot 16:30 uur
Doelgroep: overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
PWO-punten: 1

Lukt het niet om in te schrijven omdat u geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via academie@acwet.nl.