Jaarverslag 2020 Hoge Raad: contacten met de wetgever

« terug naar overzicht

Datum
10 juni 2021

Hoewel de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht traditioneel van elkaar zijn gescheiden, onderhouden de Hoge Raad en de wetgever wel contact met elkaar. Zij delen immers het maatschappelijke belang van effectieve wetgeving die rechtszekerheid aan rechtzoekenden biedt. Uit dien hoofde adviseert de Hoge Raad over voorgenomen wetgeving indien de minister van Justitie en Veiligheid daarom verzoekt. Adviezen die doorgaans wetgeving over de organisatie van en de afstemming binnen de rechtspraak betreffen en over aanpassingen van het procesrecht. Zo brachten de president en de procureur-generaal in 2020 vier inhoudelijke adviezen uit, onder meer over de Tijdelijke wet Groningen en het wetsvoorstel tot wijziging van de rechtspositie van rechterlijk ambtenaren. Daarnaast bevat het jaarverslag van de Hoge Raad sinds 2017 een overzicht van uitspraken die een signaal aan de wetgever bevatten. In 2017 waren dit er veertien, in 2018 tien, in 2019 vier en in 2020 acht. Signalen die veelal juridisch-technische aandachtspunten bevatten, zoals leemtes in de wet, regels die in strijd zijn met voorschriften van hogere orde, onduidelijke regelingen of regelingen die niet goed op elkaar zijn afgestemd. In deze lezing zal de president van de Hoge Raad, prof. mr. drs. G. de Groot, de adviezen en signalen uit 2020 nader belichten. Dé gelegenheid om als wetgevingsjurist persoonlijk vragen te stellen of om nadere uitleg te vragen!

In verband met de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus is de lezing online te volgen. De lezing wordt niet opgenomen en is dus niet terug te kijken.

Om interactie mogelijk te maken (u kunt tijdens de lezing via een chatfunctie vragen stellen) is er een maximum van 200 deelnemers. Voorafgaand aan de lezing ontvangt u per mail inloginstructies. De lezing wordt via de online tool Webex aangeboden.

Datum: donderdag 10 juni 2021
Tijdstip: van 15:30 uur tot 16:30 uur
Doelgroep: overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
PWO-punten: 1

Lukt het niet om in te schrijven omdat je geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via academie@acwet.nl.