10 september 2015 12:22

Hoe staat het met de nieuwe Omgevingswet?

De Omgevingswet: ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit

In 1810 werd in Nederland de Mijnwet van kracht: de eerste wet gericht op de leefomgeving. Sindsdien zijn er talloze wetten en regels op dat gebied bij gekomen. Zo is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden.

Daarom is er nu het wetsvoorstel voor de Omgevingswet: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Nagenoeg alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving gaat op in de Omgevingswet. Dat betekent niet dat al die regels één op één terug te vinden zijn in de nieuwe wet.

De Omgevingswet kent een andere opzet dan de huidige regelgeving. De wet bestaat uit een vernieuwend stelsel van instrumenten die allemaal met elkaar samenhangen. In die instrumenten staat niet één deelbelang centraal, maar wordt een gebied als geheel bekeken.

In de lezing werden de hoofdlijnen van het wetsvoorstel behandeld en de laatste stand van zaken besproken. Geïnteresseerd in de presentatie? Download deze dan hier!

Doelgroep:      overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
Datum:            10 september 2015, 15.30-17.30 uur
Locatie:           Academiegebouw, Lange Voorhout 62, Den Haag
Sprekers:        mr. H.W. de Vos en mr. drs. C.D. Palm-van Heest, projectleiders Omgevingswet bij het ministerie van IenM
PWO:               2