17 september 2015 13:42

Hoe staat het met averechtse effecten van onze verticale sturing?

Wetgeving is een voorwaarde voor vruchtbaar samenleven, maar wetgeving kan randvoorwaarden voor vruchtbaar samenleven ook ondergraven omdat het eigen verantwoordelijkheid, capaciteiten en verbanden substitueert. We moeten op zoek naar wetgeving die deze spanning erkent, verwerkt en vruchtbaar maakt.

In de bijeenkomst wordt aansluiting gezocht bij thans populaire concepten als de energieke samenleving en het netwerkende werken. Juridische directies zoeken hun rol in dit speelveld. Hoe passen we 'deals' in wetgeving, hoe verhouden afspraken in netwerken zich tot ons stelsel van representatieve democratie, voldoet ons instrumentarium nog wel en hoe voorkomen we dat we binnen ministeries slechts de hoeder worden van 'oud denken'?

Doelgroep:        Overheids- en wetgevingsjuristen
Datum:               17 september 2015, 15.30 - 17.30 uur
Locatie:              Academiegebouw, Lange Voorhout 62, Den Haag
Spreker:             mr J.C.B.M. van Beuningen MPA (EZ)
PWO:                  2