Hoe presteer je als jurist in een politiek bestuurlijke omgeving? (offline)

« terug naar overzicht

Datum
21 april 2022

Als jurist ben je opgeleid om je weg in de juridische wereld te vinden. De Rijksoverheid is echter veel breder dan die ene wereld. Zonder kennis van de politiek-bestuurlijke context kunnen Rijksjuristen dan ook niet optimaal functioneren. Maar om welke kennis gaat het dan precies? En hoe pas je die kennis vervolgens handig toe?

Om die politiek-bestuurlijke context te belichten, organiseert de Academie in het voorjaar van 2022 een drietal lezingen. Daarin zullen Nanette van Schelven, Wim Kuijken en Frank de Grave aan de hand van persoonlijke ervaringen schetsen waar het in de politiek-bestuurlijke context om draait. Inzicht in die ervaringen kan helpen om jouw ambtelijke taak zo goed en verantwoord mogelijk in te vullen. De lezingen bestaan uit korte voordrachten opdat zoveel mogelijk vragen en dilemma’s aan de orde kunnen komen.

Mr. N. Th. (Nanette) van Schelven, directeur-generaal Douane
Voormalig algemeen directeur, Douane Nederland en waarnemend hoofddirecteur, Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Drs. W.J. (Wim) Kuijken, voorzitter Kiesraad
Voormalig regeringscommissaris voor het Deltaprogramma en secretaris-generaal van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Zaken en Verkeer en Waterstaat. Samen met Paul ’t Hart schreef hij het boek ‘Dienen en beïnvloeden, Verhalen over ambtelijk vakmanschap’ dat in 2018 bij de NSOB verscheen.

Mr. F.H.G. (Frank) de Grave, Staatsraad bij de Afdeling advisering
Voormalig Minister van Defensie, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en lid van de Tweede en de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de VVD. Samen met Jan Tromp schreef hij het boek ‘Grote jongen zijn’ dat in 2018 bij BOOM verscheen.

Data                     
Donderdag 24 maart 2022: Nanette van Schelven (online)
Donderdag 21 april 2022: Wim Kuijken (bij de Academie)
Donderdag 12 mei 2022: Frank de Grave (online)

Tijdstip
Van 15:30 uur tot 17:00 uur (bij de Academie) of 15:30 uur tot 16:30 uur (online). NB: 12 mei begint de lezing om 16:00 uur.

Doelgroep:        wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
PWO-punten:   1 punt per lezing