Het amendement: een toevoeging of afbreuk aan de kwaliteit van wetgeving?

« terug naar overzicht

Datum
13 oktober 2016

 

De leden van de Tweede Kamer hebben het grondwettelijk vastgelegde recht om aanhangige wetsvoorstellen te wijzigen door amendementen in te dienen. Van oudsher is de vraag of dit amenderen bijdraagt aan de kwaliteit van wetgeving. Enerzijds kunnen amendementen een wetsvoorstel inhoudelijk aanscherpen. Anderzijds kunnen amendementen de structuur van een wetsvoorstel ondermijnen, tot ongewenste specificatie en differentiatie leiden en tot onduidelijke formuleringen.

Op donderdag 13 oktober a.s. zal dr. Gert Jan Veerman, emeritus hoogleraar Wetgeving en Wetgevingskwaliteit aan de Universiteit van Maastricht en voormalig hoofd van het Kenniscentrum Wetgeving, ingaan op het onder wetgevingsjuristen wel vertelde verhaal dat amendementen de kwaliteit van de wetgeving zo negatief beïnvloeden. De hamvraag is: klopt dat verhaal? Daarbij zal onder meer aan de orde komen wat onder kwaliteit van wetgeving wordt verstaan, wat de praktijk van amendering is, mede op basis van de amendementen die zijn ingediend in 2014, en of maatregelen tot verbetering nodig en mogelijk zijn. In de discussie hierover wordt uw inbreng zeer gewaardeerd.

Na afloop ontvangt u de recente, uitgebreide publicatie over dit onderwerp van zijn hand. Wetgevingsjuristen, overheidsjuristen en beleidsmedewerkers zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst. Er worden geen kosten in rekening gebracht.

Datum                  13 oktober 2016

Tijdstip                15.30 - 17.00 uur (inloop vanaf 15.15 uur)

Locatie                Academie, Lange Voorhout 62 te Den Haag

PWO-punten      1,5