Digitalisering en wetgeving(sbeleid)

« terug naar overzicht

Datum
21 februari 2018


Wat is de betekenis van digitalisering voor het wetgevingsbeleid? Komen innovaties in cycli waarvan de verschillende fasen om eigen interventies vragen in de regelgeving? Wat betekent digitalisering voor de rechtvaardiging van overheidsoptreden vanuit een rechtseconomische invalshoek en welke spanningen zien we ontstaan? Welke nieuwe kennis en onderzoek vraagt dit en is er behoefte aan nieuwe vormen van samenwerking en dialoog? 

Op woensdag 21 februari wisselen mr S.W. (Sander) Mul (Raadadviseur wetgevingsbeleid) en mr drs K. (Klaas) Werkhorst (Hoofd Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid) van J&V hierover graag met u van gedachten. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en wordt beloond met 2 PWO-punten.


Datum:                woensdag 21 februari 2018
Tijdstip:               15.00 - 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Locatie:               Academie, Lange Voorhout 62 te Den Haag
PWO-punten:     2