De wetgevings- en overheidsjurist van de toekomst: een T-shaped superheld?

« terug naar overzicht

Datum
15 oktober 2020

De wetgevings- en overheidsjurist van de toekomst: een T-shaped superheld?

De professionaliteit van juristen is in deze tijden van complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals de omgang met klimaatverandering, de digitalisering en de effecten van de coronacrisis en veranderde opvattingen over de rol en het gezag van publieke instituties, toe aan een herijking. Prof. dr. Elaine Mak, hoogleraar Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht, zal tijdens deze lezing kernpunten voor deze herijking in kaart brengen en bespreken, toegespitst op het werk van wetgevingsjuristen en overheidsjuristen. Wat mag de samenleving van deze juristen verwachten en wat niet? Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om juridisch vakwerk af te leveren en welke aanknopingspunten biedt in dit verband het ideaaltype van de T-shaped jurist: een professional die diepgaande juridisch-dogmatische expertise met een brede deskundigheid m.b.t. wetenschap en samenleving combineert? En hoe kan een beroepsethisch handelingsperspectief juristen helpen bij de omgang met professionele dilemma’s in het krachtenveld van rechtsstaat, professionele organisatie en persoonlijke moraal? Aan het eind van de lezing zullen een aantal stellingen worden bediscussieerd.

In verband met de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus is de lezing online te volgen. De lezing wordt niet opgenomen en is dus niet terug te kijken.
Om interactie mogelijk te maken (u kunt tijdens de lezing via een chatfunctie vragen stellen) is er een maximum van 200 deelnemers. Voorafgaand aan de lezing ontvangt u per mail inloginstructies. De lezing wordt via de online tool Webex aangeboden.

Datum: donderdag 15 oktober 2020
Tijdstip: van 15:30 uur tot 16:30 uur
Doelgroep: overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
PWO-punten: 1