De weg naar een betere wetgevingskwaliteit

1 « terug naar overzicht

Datum
27 mei 2021
Tijd
15:30 - 16:30 uur

Op 19 april jl. heeft de vice-president van de Raad van State aan de minister-president en de voorzitters van de Tweede en de Eerste Kamer een aantal aanbevelingen ter bevordering van de wetgevingskwaliteit doen toekomen. In deze lezing zal staatsraad bij de afdeling advisering, mr. G.J.H Houtzagers, deze aanbevelingen nader toelichten. Daartoe zal hij ingaan op de context waarbinnen wetgeving tot stand komt, de druk en vaak ontbrekende ‘tegendruk’ binnen het wetgevingsproces en de daarin vereiste noodzakelijke integraliteit van beleid, wetgeving en uitvoering. Verplichte kost voor alle wetgevingsjuristen, want wat verstaat de Raad van State precies onder de aanbevelingen:

·         dat de departementaal belegde verantwoordelijkheid voor het wetgevingsproces moet worden waargemaakt en
·         dat nieuw wetgevingsbeleid moet worden gemaakt?

Mis deze kans op informatie en vooral ook om in discussie te gaan dus niet!

In verband met de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus is de lezing online te volgen. De lezing wordt niet opgenomen en is dus niet terug te kijken.

Om interactie mogelijk te maken (u kunt tijdens de lezing via een chatfunctie vragen stellen) is er een maximum van 200 deelnemers. Voorafgaand aan de lezing ontvangt u per mail inloginstructies. De lezing wordt via de online tool Webex aangeboden.

Datum: donderdag 27 mei 2021
Tijdstip: van 15:30 uur tot 16:30 uur
Doelgroep: overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
PWO-punten: 1

een aantal aanbevelingen ter bevordering van de wetgevingskwaliteit