De rol van overheidsjuristen in het spanningsveld tussen overheid en recht

« terug naar overzicht

Datum
25 januari 2024

DE LEZING ZIT VOL. AANMELDEN KAN, JE KOMT DAN OP EEN WACHTLIJST TE STAAN.

Juristen bij de overheid spelen een rol in het vormgeven van de verhouding tussen recht en overheid. Zij zijn zowel jurist als ambtenaar: als jurist zijn ze bezig met het proces van rechtsvinding en als ambtenaar proberen ze daar ook iets mee te doen. Aangezien die verhouding regelmatig onder spanning staat – bijvoorbeeld in het toeslagenschandaal, de PAS-uitspraak en de Urgenda-uitspraak – onderzocht Wubbo Wierenga in het kader van zijn promotie aan Tilburg University hoe overheidsjuristen hun rol precies invullen en waarom. Hij constateerde onder meer dat kwalitatief hoogstaande adviezen van juristen niet altijd leiden tot juridisch goed doortimmerd overheidshandelen. Wat de rol van overheidsjuristen is om dit te voorkomen, is de belangrijkste vraag voor deze beroepsgroep.

Wubbo Wierenga, oud trainee bij de Academie voor  Overheidsjuristen en thans adjunct-secretaris van de Staatscommissie Rechtsstaat, verzamelde via observatie, interviews en een enquête informatie over de manier waarop bijna 500 Nederlandse overheidsjuristen vormgeven aan die dubbele opdracht. Hij keek daarbij naar het professioneel handelen, de (zelf) gedefinieerde werksituatie en de beroepsopvatting van overheidsjuristen. Aan de hand van deze factoren laat hij zien dat er vier ideaaltypische rolinvullingen zijn voor overheidsjuristen: het beïnvloeden van beleids- en besluitvorming, het bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke opgaven, het maximeren van de juridische kwaliteit en het laveren tussen rechter en bestuur.

Op 21 april 2023 verdedigde Wubbo Wierenga met succes zijn proefschrift De rol van overheidsjuristen. Een empirische studie naar de invulling van de professionele rol door overheidsjuristen. Op 25 januari trapt het nieuwe lezingenjaar af met een lezing waarin hij ons meeneemt in de bevindingen van zijn onderzoek. Daarbij gaat hij onder andere nader in op de vraag of het overheidsjuristen in de praktijk lukt om de verschillende rolinvullingen waar te maken en in hoeverre overheidsjuristen hiervoor verantwoordelijk zijn. Lukt het de overheidsjurist om de juiste dynamiek te creëren om tot  beïnvloeding van beleids- en besluitvorming te komen ten behoeve van de opgave van maatschappelijke opgaven? Ofwel, zijn de overheidsjuristen in staat om daadwerkelijk recht en overheid te verbinden?

Wij nodigen je van harte uit voor deze lezing. Na afloop is er gelegenheid om tijdens de borrel met elkaar van gedachten te wisselen. Er kunnen maximaal 50 mensen deelnemen, wacht dus niet te lang met inschrijven!

Datum: donderdag 25 januari 2024
Tijdstip: inloop vanaf 15:15 uur, lezing van 15:30 uur tot 17:00 uur, borrel van 17:00 uur tot 18:00 uur
Locatie: Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen, Lange Voorhout 62 te Den Haag
Doelgroep: Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
PWO-punten: 1

Lukt het niet om in te schrijven omdat je geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via academie@acwet.nl.