De doenvermogentoets: wat werkt en wat juist niet? (VOL)

« terug naar overzicht

Datum
20 mei 2021

DE BIJEENKOMST IS VOLTEKEND. UW AANMELDING WORDT OP EEN WACHTLIJST GEPLAATST. INDIEN ER EEN PLEK VRIJKOMT, NEMEN WIJ CONTACT MET U OP.

Burgers dienen de wet niet alleen te kennen, maar ook te ‘kunnen.’ De Wetenschappelijke Raad voor de Regering (WRR) maakt onderscheid tussen denk- en doenvermogen. In de Scheltemalezing deed Mark Bovens een voorzet om het doenvermogen van de burger een officiële plek bij het opstellen van regelgeving te geven. Ook publiceerde de WRR hier een aantal tools voor. Toch is het in de praktijk nog niet zo simpel om het burgerperspectief in nieuw beleid echt centraal te stellen.

Dit terwijl de feedback van de burger van alle kanten de overheidsorganisaties binnen sijpelt. We spreken burgers aan de telefoon. We zien hun gedrag op onze digitale kanalen. Ze reageren op Facebook en Twitter. En de meeste organisaties hebben inmiddels afdelingen, zoals klantsignaalmanagement, service design en user experience waar actief onderzoek naar de ervaring van burgers wordt gedaan. Hoe kunnen deze twee werelden bij elkaar komen?

Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs zijn Jean de Koning (businessanalist) en Maike Klip (digitaal strateeg) bezig om het perspectief van de burger net zo’n grote rol te geven als het perspectief van de organisatie en de techniek bij het introduceren van nieuw beleid. In deze online discussiebijeenkomst vertellen zij hoe zij dit aanpakken, maar ook waar zij tegenaan lopen. Daarna wisselen zij graag met de deelnemers van gedachten over hoe deze uitdagingen het best beslecht kunnen worden.

Om interactie mogelijk te maken kunnen maximaal 25 mensen deelnemen. De bijeenkomst wordt via de online tool Webex gehost. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u per mail inloginstructies.

Datum:             donderdag 20 mei 2021
Tijdstip:            15:30 uur tot 16:30 uur
Doelgroep:       Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
PWO-punten:    1