College voor de Rechten van de Mens

1 « terug naar overzicht

Datum
22 april 2021
Tijd
15:30 - 16:30 uur

Oordelen en toezicht: in gesprek met het College voor de Rechten van de Mens 

Het College voor de Rechten van de Mens komt voort uit EU-gelijkebehandelingsrecht en VN-afspraken om onafhankelijke controle op mensenrechtennaleving in elk land te verankeren. Net als zijn voorganger, de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), toetst het College discriminatieklachten. Dit leidt tot zo’n 150 oordelen per jaar. Sinds de transformatie van CGB naar “College” in 2012 zijn de activiteiten verbreed. Het College informeert en adviseert politici en beleidsmakers gevraagd en ongevraagd over mensenrechten, bijvoorbeeld rondom nieuwe wetsvoorstellen. Ook doet het onderzoek naar de naleving van mensenrechten in de praktijk, rapporteert het over mensenrechten in Nederland, agendeert het onderwerpen en geeft het duiding en voorlichting. Het mandaat van het College heeft (met uitzondering van de oordelende taak) ook betrekking op Caribisch Nederland. 

Wil je weten hoe het College deze uiteenlopende taken in de praktijk invult en wat de prioriteiten zijn?  Wil je in gesprek over de mensenrechtelijke vraagstukken waar overheidsjuristen en wetgevingsjuristen met name tegenaan lopen? Of wil je weten hoe het is om als beleids- en wetgevingsadviseur voor het College te werken? John Morijn, collegelid, en Doutje Lettinga, manager van de afdeling Onderzoek & Beleid, gaan hierover graag in gesprek. 

Over de sprekers: 
John werkte bij de directie CZW van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, vanwaar hij gedetacheerd werd als afdelingshoofd naar de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU. Naast collegelid is hij bijzonder hoogleraar Recht en Politiek in de Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de Commissie Meijers en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Doutje heeft voor haar komst bij het College als onderzoeker, beleidsadviseur, en programmamanager gewerkt binnen de wetenschap, overheid, en non-gouvernementele mensenrechtenorganisaties. 

In verband met de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus is de lezing online te volgen. De lezing wordt niet opgenomen en is dus niet terug te kijken.

Om interactie mogelijk te maken (u kunt tijdens de lezing via een chatfunctie vragen stellen) is er een maximum van 200 deelnemers. Voorafgaand aan de lezing ontvangt u per mail inloginstructies. De lezing wordt via de online tool Webex aangeboden.

Datum: donderdag 22 april 2021
Tijdstip: van 15:30 uur tot 16:30 uur
Doelgroep: overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
PWO-punten: 1