Big Data: Kansen en risico's voor de overheid HERHALING

« terug naar overzicht

Datum
29 juni 2016

De Amerikaanse staat Pennsylvania overweegt de strafrechter de mogelijkheid te geven zijn uitspraak niet alleen te baseren op wat iemand heeft gedaan, maar met behulp van Big Data Analytics ook op wat die persoon in de toekomst mogelijk nog aan strafbare feiten zal plegen. Het is een indringend voorbeeld van wat Big Data voor ons zou kunnen gaan betekenen.

Maar wat is Big Data eigenlijk? En wat kun je ermee? Wat zijn de kansen die Big Data de overheid biedt? Doen die kansen zich ook op juridisch terrein voor? En wat zijn de risico’s die met het gebruik van Big Data gepaard gaan? Moeten we alleen bedacht zijn op onze privacy of kunnen zich ook risico’s op ander vlak voordoen?

Deze en andere vragen komen aan bod in een lezing die Just Stam zal geven over het onderwerp “Big Data: kansen en risico’s voor de overheid”. Just is werkzaam als raadadviseur in algemene dienst bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en is daar in het bijzonder belast met vraagstukken op het terrein van veiligheid en privacy. In zijn lezing zal hij ook stil staan bij het recent verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid “Big Data in een vrije en veilige samenleving”, waarvan hij ambtelijk opdrachtgever was.

Wetgevingsjuristen, overheidsjuristen en beleidsmedewerkers zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst. Er worden geen kosten in rekening gebracht.

De bijeenkomst is de herhaling van de bijeenkomst op 23 juni.

Datum:                woensdag 29 juni 2016
Tijdstip:               15.30 - 17.00 uur
Locatie:              Academie, Lange Voorhout 62 te Den Haag
PWO-punten:     1,5