Actualiteit: Jaarverslag Raad van State 2014

« terug naar overzicht

Datum
15 juni 2015

Op maandag 15 juni 2015 organiseren de Academie voor Wetgeving en het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken een actualiteitenbijeenkomst naar aanleiding van het jaarverslag van de Raad van State over 2014. De Vice-President van de Raad van State, de heer mr. J.P.H. Donner, zal daarbij aan de hand van de beschouwingen in het jaarverslag ingaan op een aantal wetgevingsvraagstukken.

In het jaarverslag wordt gesteld dat de regering en de wetgever weliswaar belangrijke veranderingen in gang hebben gezet, maar zij verder moeten gaan met hervormingen binnen een bestendig juridisch en bestuurlijk kader. Het verslag vervolgt: “Deze verdere hervormingen en aanvullende randvoorwaarden zijn vooralsnog nog niet gewaarborgd. Dat is niet onbegrijpelijk. Het gaat om ingrijpende verdere stappen die niet in snelle vaart kunnen worden uitgevoerd. Gelet op de staat van de economie en de maatschappelijke veerkracht, kan men niet steeds op volle kracht blijven doorgaan met hervormen. Toch schuilt er meer gevaar in vertraging dan in een teveel aan urgentie, gelet op de onzekere tijden waarin Europa thans verkeert.”

De heer Donner zal in de bijeenkomst ingaan op deze analyse en op enkele hoofdpunten uit het jaarverslag. Ook behandelt hij graag de vragen en reacties die naar aanleiding van het jaarverslag worden gesteld. Ter voorbereiding op de bijeenkomst kunt u het jaarverslag lezen via de speciale website daarvoor: http://jaarverslag.raadvanstate.nl/.

Wetgevingsjuristen, overheidsjuristen en beleidsmedewerkers zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst.

Datum: Maandag 15 juni 2015
Tijdstip: 15.30-17.00 uur: inloop om 15.15 uur, aanvang bijeenkomst om 15.30 uur precies. Aansluitend is er een borrel
Locatie: Academie, Lange Vorhout 62 te Den Haag
Aanmelden: inschrijfformulier (kosteloos)
PWO-punten: 1,5