65 jaar Statuut voor het Koninkrijk: pensioen of nieuw leven?

« terug naar overzicht

Datum
19 september 2019

Het Statuut staat, als hoogste wet van het Koninkrijk der Nederlanden, ook boven de Nederlandse grondwet. Het is in 1954 afgekondigd als basis voor de nieuwe rechtsorde van een Koninkrijk waar inmiddels, sinds de onafhankelijkheid van Suriname in 1975, de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten deel van uitmaken.

Ofschoon indertijd door de opstellers nadrukkelijk als “geen eeuwig edict” bestempeld, houdt het Statuut, na 65 jaar, nog altijd stand. Wat zegt dit over het Statuut en over de Koninkrijksrelaties?

Staatsraad van het Koninkrijk P.R.J. (Paul) Comenencia MA zal in deze lezing terugblikken op de ontstaansgeschiedenis van en de ervaringen met 65 jaar Statuut en de houdbaarheid ervan voor de toekomst bespreken.

Na de lezing is er gelegenheid tot discussie met aansluitend een borrel.

Datum                 Donderdag 19 september 2019
Tijdstip:               15:00 uur - 17:00 uur (inloop vanaf 14.45 uur; borrel na afloop)
Locatie:               Academie, Lange Voorhout 62 te Den Haag
Doelgroep:          Wetgevings- en overheidsjuristen
PWO-punten:      2

Paul Comenencia MA is staatsraad van het Koninkrijk in de Afdeling advisering van de Raad van State.