Zij-instromersopleiding tot Wetgevingsjurist

45 « terug naar overzicht

Startdatum
5 september 2024
Doelgroep
Juristen die als wetgevingsjurist willen gaan werken
Leerlijn
Zij-instromersopleiding tot Wetgevingsjurist
Inschrijven

Prijs € 2.500,-


Deze opleiding is bedoeld voor juristen die als wetgevingsjurist willen gaan werken, zoals beleidsambtenaren, advocaten, rechters of gemeentejuristen. Vanwege het beperkte aantal plaatsen verloopt de aanmelding hiervoor in beginsel via de directeuren Wetgeving en Juridische zaken (WJZ) van de ministeries, de Tweede Kamer en de Raad van State. De opleiding gaat van start met de module ‘Werken als jurist in een politiek-bestuurlijke context’ waarna modules volgen die op het beroep van wetgevingsjurist zijn toegespitst en eindigt met een afsluitende examengroepsopdracht en een diploma-uitreiking.

Delen


Programma en dagdelen

Donderdag 5 september 2024
16:00 - 19:30 Startbijeenkomst (incl. diner)
Maandag 9 september 2024
13:30 - 16:30 Politieke cultuur en dilemma’s voor (juridische) ambtenaren
Vrijdag 13 september 2024
09:30 - 12:30 Polderen of majoritarian democracy? Politiek-bestuurlijke overleg cultuur
Maandag 16 september 2024
13:30 - 16:30 Democratie of rechtsstaat? De inherente spanning van een democratische rechtsstaat
Maandag 23 september 2024
13:30 - 16:30 Theorie of praktijk? Ervaringen met politieke dilemma's, incl. paneldiscussie
Vrijdag 27 september 2024
09:30 - 12:30 Intra- en interdepartementale voorbereiding
Maandag 30 september 2024
09:30 - 12:30 Ministerraad en Raad van State
Woensdag 2 oktober 2024
09:30 - 12:30 Fase behandeling door parlement
Maandag 7 oktober 2024
13:30 - 16:30 Simulatie Kamerbehandeling
Donderdag 10 oktober 2024
13:30 - 16:30 De afronding; werkbezoek aan de Raad van State
Maandag 14 oktober 2024
09:30 - 12:30 Structuur en elementen van een regeling
Dinsdag 15 oktober 2024
13:30 - 16:30 Delegatie van regelgevende bevoegdheid, wijzigingsregelingen, terminologische kwesties, overgangsrecht en samenloop
Maandag 21 oktober 2024
13:30 - 16:30 Begrips-, evaluatie- en inwerkingtredingsbepalingen
Woensdag 23 oktober 2024
09:30 - 13:00 Oefenen met wetgevingstechnieken (d.m.v. groepsopdracht)
Vrijdag 25 oktober 2024
13:30 - 16:30 Het opstellen van toelichtingen bij wet- en regelgeving

Docenten

 • mr. D.J. (Dennis) Hesemans

  Sectorhoofd Privaatrecht
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof. dr. R.A. (Ruud) Koole

  Hoogleraar Politicologie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. M. (Marijke) Bootsman

  Wetgevingscoördinator
  Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr. D.R.P. (Dennis) de Kok

  Coördinerend jurist
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof. dr. J.C. (James) Kennedy

  Hoogleraar
  Universiteit Utrecht

 • mr. H.M.B. (Henk-Martijn) Breunese

  Coördinerend juridisch specialist
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Directie CZW

 • mr. dr. J.R. (Joris) Groen

  Raadadviseur
  Ministerie van Algemene Zaken

 • mr. dr. A.M.P. (Bram) Rijpkema

  Coördinerend wetgevingsadviseur
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • dr. mr. F.F. (Floris) Mansvelt Beck


  Universiteit Leiden

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?