Zij-instromersopleiding tot Wetgevingsjurist

45 « terug naar overzicht

Startdatum
7 september 2023
Doelgroep
Juristen die als wetgevingsjurist willen gaan werken
Leerlijn
Zij-instromersopleiding tot overheidsjurist
Inschrijven

Prijs € 2.500,-


Deze opleiding is bedoeld voor juristen die als wetgevingsjurist willen gaan werken, zoals beleidsambtenaren, advocaten, rechters of gemeentejuristen. Vanwege het beperkte aantal plaatsen verloopt de aanmelding hiervoor in beginsel via de directeuren Wetgeving en Juridische zaken (WJZ) van de ministeries, de Tweede Kamer en de Raad van State. De opleiding gaat van start met de module ‘Werken als jurist in een politiek-bestuurlijke context’ waarna modules volgen die op het beroep van wetgevingsjurist zijn toegespitst en eindigt met een afsluitende examengroepsopdracht en een diploma-uitreiking.


Programma en dagdelen

Donderdag 7 september 2023
16:00 - 19:30 Startbijeenkomst (incl. diner)
Maandag 11 september 2023
09:30 - 12:30 Politieke cultuur en dilemma’s voor (juridische) ambtenaren
Donderdag 14 september 2023
09:30 - 12:30 Polderen of majoritarian democracy? Politiek-bestuurlijke overleg cultuur
Maandag 18 september 2023
09:30 - 12:30 Democratie of rechtsstaat? De inherente spanning van een democratische rechtsstaat
Woensdag 20 september 2023
09:30 - 12:30 Theorie of praktijk? Ervaringen met politieke dilemma's, incl. paneldiscussie
Maandag 25 september 2023
13:30 - 16:30 Intra- en interdepartementale voorbereiding
Vrijdag 29 september 2023
09:30 - 12:30 Ministerraad en Raad van State
Maandag 2 oktober 2023
13:30 - 16:30 Fase behandeling door parlement
Vrijdag 6 oktober 2023
09:30 - 12:30 Simulatie Kamerbehandeling
Maandag 9 oktober 2023
13:30 - 16:30 De afronding; werkbezoek aan de Raad van State
Donderdag 12 oktober 2023
09:30 - 12:30 Structuur en elementen van een regeling
Maandag 23 oktober 2023
09:30 - 12:30 Delegatie van regelgevende bevoegdheid, wijzigingsregelingen, terminologische kwesties, overgangsrecht en samenloop
Donderdag 26 oktober 2023
09:30 - 12:30 Begrips-, evaluatie- en inwerkingtredingsbepalingen
Maandag 30 oktober 2023
09:30 - 13:00 Oefenen met wetgevingstechnieken (d.m.v. groepsopdracht)
Donderdag 2 november 2023
09:30 - 12:30 Het opstellen van toelichtingen bij wet- en regelgeving

Docenten

 • mr. D.J. (Dennis) Hesemans

  Sectorhoofd Privaatrecht
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof. dr. R.A. (Ruud) Koole

  Hoogleraar Politicologie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. M. (Marijke) Bootsman

  Wetgevingscoördinator
  Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr. D.R.P. (Dennis) de Kok

  Coördinerend jurist
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof. dr. J.C. (James) Kennedy

  Decaan
  Universiteit Utrecht - University college

 • dr. N.A. (Nico) Florijn

  Programmamanager
  Academie voor Wetgeving

 • mr. H.M.B. (Henk-Martijn) Breunese

  Wetgevingsjurist
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - CZW

 • mr. dr. M. (Monique) Wesselink

  Programmamanager
  Academie voor Wetgeving

 • mr. dr. J.R. (Joris) Groen

  Raadadviseur
  Ministerie van Algemene Zaken

 • prof. dr. P. (Paul) Nieuwenburg

  Hoogleraar politieke filosofie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. dr. A.M.P. (Bram) Rijpkema

  Coördinerend wetgevingsadviseur
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - SG Cluster

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?