Zij-instromersopleiding tot Wetgevingsjurist VOL!

46 « terug naar overzicht

Startdatum
20 oktober 2022
Doelgroep
Juristen die als wetgevingsjurist willen gaan werken
Leerlijn
Zij-instromersopleiding tot wetgevingsjurist
Inschrijven

Prijs € 2.500,-


Deze opleiding is bedoeld voor juristen die als wetgevingsjurist willen gaan werken, zoals beleidsambtenaren, advocaten, rechters of gemeentejuristen. Vanwege het beperkte aantal plaatsen verloopt de aanmelding hiervoor in beginsel via de directeuren Wetgeving en Juridische zaken (WJZ) van de ministeries, de Tweede Kamer en de Raad van State. De opleiding gaat van start met de module ‘Werken als jurist in een politiek-bestuurlijke context’ waarna modules volgen die op het beroep van wetgevingsjurist zijn toegespitst en eindigt met een afsluitende examengroepsopdracht en een diploma-uitreiking.


Programma en dagdelen

Donderdag 20 oktober 2022
16:00 - 20:00 Startbijeenkomst (incl. diner)
Maandag 31 oktober 2022
09:30 - 12:30 Politieke cultuur en dilemma’s voor (juridische) ambtenaren
Donderdag 3 november 2022
09:30 - 12:30 Democratie of rechtsstaat? De inherente spanning van een democratische rechtsstaat
Maandag 7 november 2022
09:30 - 12:30 Polderen of majoritarian democracy? Politiek-bestuurlijke overleg cultuur
Vrijdag 11 november 2022
09:30 - 12:30 Theorie of praktijk? Ervaringen met politieke dilemma's, incl. paneldiscussie
Donderdag 17 november 2022
09:30 - 12:30 Structuur en elementen van een regeling
Maandag 21 november 2022
09:30 - 12:30 Delegatie van regelgevende bevoegdheid, wijzigingsregelingen, terminologische kwesties, overgangsrecht en samenloop
Donderdag 24 november 2022
09:30 - 12:30 Begrips-, evaluatie- en inwerkingtredingsbepalingen
Maandag 28 november 2022
09:30 - 13:00 Oefenen met wetgevingstechnieken (d.m.v. groepsopdracht)
Donderdag 1 december 2022
09:30 - 12:30 Het opstellen van toelichtingen bij wet- en regelgeving
Vrijdag 9 december 2022
09:30 - 12:30 Intra- en interdepartementale voorbereiding
Maandag 12 december 2022
13:30 - 16:30 Ministerraad en Raad van State
Vrijdag 16 december 2022
13:30 - 16:30 Fase behandeling door parlement
Maandag 19 december 2022
13:30 - 16:30 Simulatie Kamerbehandeling
Donderdag 22 december 2022
09:30 - 12:30 De afronding; werkbezoek aan de Raad van State

Docenten

 • mr. D.J. (Dennis) Hesemans

  Sectorhoofd Privaatrecht
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof. dr. R.A. (Ruud) Koole

  Hoogleraar Politicologie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. M. (Marijke) Bootsman

  Wetgevingscoördinator
  Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr. D.R.P. (Dennis) de Kok

  Coördinerend jurist
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof. dr. J.C. (James) Kennedy

  Decaan
  Universiteit Utrecht - University college

 • mr. H.M.B. (Henk-Martijn) Breunese

  Wetgevingsjurist
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - CZW

 • mr. dr. M. (Monique) Wesselink

  Programmamanager
  Academie voor Wetgeving

 • mr. dr. J.R. (Joris) Groen

  Raadadviseur
  Ministerie van Algemene Zaken

 • prof. dr. P. (Paul) Nieuwenburg

  Hoogleraar politieke filosofie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. dr. A.M.P. (Bram) Rijpkema

  Coördinerend wetgevingsadviseur
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - SG Cluster

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?