Zij-instromersopleiding tot Wetgevingsjurist

42 « terug naar overzicht

Startdatum
21 maart 2022
Doelgroep
Juristen die als wetgevingsjurist willen gaan werken
Leerlijn
Zij-instromersopleiding tot wetgevingsjurist

Prijs € 2.500,-


Deze opleiding is bedoeld voor juristen die als wetgevingsjurist willen gaan werken, zoals beleidsambtenaren, advocaten, rechters of gemeentejuristen. Vanwege het beperkte aantal plaatsen verloopt de aanmelding hiervoor in beginsel via de directeuren Wetgeving en Juridische zaken (WJZ) van de ministeries, de Tweede Kamer en de Raad van State. De opleiding gaat van start met de module ‘Werken als jurist in een politiek-bestuurlijke context’ waarna modules volgen die op het beroep van wetgevingsjurist zijn toegespitst en eindigt met een afsluitende examengroepsopdracht en een diploma-uitreiking.


Programma en dagdelen

Maandag 21 maart 2022
09:30 - 12:30 Politieke cultuur en dilemma’s voor (juridische) ambtenaren
Donderdag 24 maart 2022
09:30 - 12:30 Polderen of majoritarian democracy? Politiek-bestuurlijke overleg cultuur
Maandag 28 maart 2022
09:30 - 12:30 Democratie of rechtsstaat? De inherente spanning van een democratische rechtsstaat
Vrijdag 1 april 2022
09:30 - 12:30 Theorie of praktijk? Ervaringen met politieke dilemma's
Maandag 4 april 2022
13:30 - 16:30 Structuur en elementen van een regeling
Donderdag 7 april 2022
13:30 - 16:30 Delegatie van regelgevende bevoegdheid, wijzigingsregelingen, terminologische kwesties, overgangsrecht en samenloop
Maandag 11 april 2022
13:30 - 16:30 Begrips-, evaluatie- en inwerkingtredingsbepalingen
Donderdag 14 april 2022
13:30 - 17:00 Oefenen met wetgevingstechnieken (d.m.v. groepsopdracht)
Donderdag 21 april 2022
13:30 - 16:30 Het opstellen van toelichtingen bij wet- en regelgeving
Maandag 9 mei 2022
13:30 - 16:30 Intra- en interdepartementale voorbereiding
Donderdag 12 mei 2022
13:30 - 16:30 Ministerraad en Raad van State
Maandag 16 mei 2022
13:30 - 16:30 Fase behandeling door parlement
Woensdag 18 mei 2022
13:30 - 16:30 Simulatie Kamerbehandeling
Maandag 23 mei 2022
13:30 - 16:30 De afronding; werkbezoek aan de Raad van State

Docenten

 • mr. D.J. (Dennis) Hesemans

  Sectorhoofd Privaatrecht
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof. dr. R.A. (Ruud) Koole

  Hoogleraar Politicologie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. M. (Marijke) Bootsman

  Wetgevingscoördinator
  Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr. D.R.P. (Dennis) de Kok

  Coördinerend jurist
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof. dr. J.C. (James) Kennedy

  Decaan
  Universiteit Utrecht - University college

 • dr. N.A. (Nico) Florijn

  Programmamanager
  Academie voor Wetgeving

 • mr. H.M.B. (Henk-Martijn) Breunese

  Wetgevingsjurist
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - CZW

 • mr. dr. M. (Monique) Wesselink

  Programmamanager
  Academie voor Wetgeving

 • mr. dr. J.R. (Joris) Groen

  Raadadviseur
  Ministerie van Algemene Zaken

 • prof. dr. P. (Paul) Nieuwenburg

  Hoogleraar politieke filosofie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. dr. A.M.P. (Bram) Rijpkema

  Coördinerend wetgevingsadviseur
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - SG Cluster

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?