Zij-instromersopleiding tot Wetgevingsjurist

42 « terug naar overzicht

Startdatum
13 oktober 2021
Doelgroep
Juristen die als wetgevingsjurist willen gaan werken
Leerlijn
Zij-instromersopleiding tot wetgevingsjurist

Prijs € 2.500,-


Deze opleiding is bedoeld voor juristen die als wetgevingsjurist willen gaan werken, zoals beleidsambtenaren, advocaten, rechters of gemeentejuristen. Vanwege het beperkte aantal plaatsen verloopt de aanmelding hiervoor in beginsel via de directeuren Wetgeving en Juridische zaken (WJZ) van de ministeries, de Tweede Kamer en de Raad van State. De opleiding gaat van start met de module ‘Werken als jurist in een politiek-bestuurlijke context’ waarna modules volgen die op het beroep van wetgevingsjurist zijn toegespitst en eindigt met een afsluitende examengroepsopdracht en een diploma-uitreiking.


Programma en dagdelen

Woensdag 13 oktober 2021
09:30 - 12:30 Politieke cultuur en dilemma’s voor (juridische) ambtenaren
Vrijdag 15 oktober 2021
09:30 - 12:30 Polderen of majoritarian democracy? Politiek-bestuurlijke overleg cultuur
Vrijdag 29 oktober 2021
09:30 - 12:30 Theorie of praktijk? Ervaringen met politieke dilemma's
Maandag 1 november 2021
09:30 - 12:30 Structuur en elementen van een regeling
Donderdag 4 november 2021
09:30 - 12:30 Delegatie van regelgevende bevoegdheid, wijzigingsregelingen, terminologische kwesties, overgangsrecht en samenloop
Maandag 8 november 2021
09:30 - 12:30 Begrips-, evaluatie- en inwerkingtredingsbepalingen
Woensdag 10 november 2021
09:30 - 12:30 Oefenen met wetgevingstechnieken (d.m.v. groepsopdracht)
Maandag 15 november 2021
09:30 - 12:30 Het opstellen van toelichtingen bij wet- en regelgeving
Vrijdag 19 november 2021
09:30 - 12:30 Democratie of rechtsstaat? De inherente spanning van een democratische rechtsstaat
Maandag 22 november 2021
13:30 - 16:30 Intra- en interdepartementale voorbereiding
Donderdag 25 november 2021
13:30 - 16:30 Fase behandeling door parlement
Maandag 29 november 2021
13:30 - 16:30 Ministerraad en Raad van State
Donderdag 2 december 2021
13:30 - 16:30 Simulatie Kamerbehandeling
Maandag 6 december 2021
13:30 - 16:30 De afronding; werkbezoek aan de Raad van State

Docenten

 • mr. D.J. (Dennis) Hesemans

  Sectorhoofd Privaatrecht
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof. dr. R.A. (Ruud) Koole

  Hoogleraar Politicologie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. M. (Marijke) Bootsman

  Wetgevingscoördinator
  Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr. D.R.P. (Dennis) de Kok

  Coördinerend jurist
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof. dr. J.C. (James) Kennedy

  Decaan
  Universiteit Utrecht - University college

 • dr. N.A. (Nico) Florijn

  Programmamanager
  Academie voor Wetgeving

 • mr. H.M.B. (Henk-Martijn) Breunese

  Wetgevingsjurist
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - CZW

 • mr. dr. M. (Monique) Wesselink

  Programmamanager
  Academie voor Wetgeving

 • mr. dr. J.R. (Joris) Groen

  Raadadviseur
  Ministerie van Algemene Zaken

 • prof. dr. P. (Paul) Nieuwenburg

  Hoogleraar politieke filosofie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. dr. A.M.P. (Bram) Rijpkema

  Coördinerend wetgevingsadviseur
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - SG Cluster

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?