Zij-instromersopleiding tot Wetgevingsjurist ALLEEN INSCHRIJVEN OP UITNODIGING!

44 « terug naar overzicht

Startdatum
18 maart 2021
Doelgroep
Juristen die als wetgevingsjurist willen gaan werken
Leerlijn
Zij-instromersopleiding tot wetgevingsjurist
Inschrijven

Prijs € 2.500,-


Deze opleiding is bedoeld voor juristen die als wetgevingsjurist willen gaan werken, zoals beleidsambtenaren, advocaten, rechters of gemeentejuristen. Aanmelding verloopt via de directeuren wetgeving en juridische zaken. De opleiding gaat van start met de module ‘Werken als jurist in een politiek-bestuurlijke context’ waarna modules volgen die op het beroep van wetgevingsjurist zijn toegespitst en eindigt met een afsluitende examengroepsopdracht en een diploma-uitreiking.

Startmodule 'Werken als jurist in een politiek bestuurlijke context'

Om effectief te kunnen functioneren, dienen wetgevingsjuristen gevoelig te zijn voor politiek-bestuurlijke problemen en overwegingen. Deze cursus reflecteert hierop door de gevolgen van verschillende politieke dilemma’s voor het functioneren van juristen te belichten. De dilemma’s worden behandeld en ingegaan wordt op de manier waarop juristen met deze dilemma’s te maken kunnen krijgen en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Tijdens de slotsessie vindt een paneldiscussie plaats.

 

Module 2 'Wetgevingstechniek'

In deze cursus staat de praktische toepassing van de Aanwijzingen voor de regelgeving centraal. Aan de orde komen de vormgeving, indeling en structuur van verschillende soorten regelingen (wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen), de wijziging van regelingen, de redactie van verschillende soorten bepalingen, overgangsrecht en inwerkingtredingregimes. Met de wetgevingstechnieken wordt geoefend. Na afloop kunt u de wetgevingstechnische aanwijzingen toepassen, weet u welke onderwerpen op welk niveau moeten worden geregeld en kunt u de verschillende soorten regelingen en bijbehorende toelichtingen vormgeven.

Module 3 'Wetgevingsprocedures'

Deze cursus behandelt het traject waarlangs wetgeving tot stand komt en gaat over de informele processen en formele procedures voor de totstandbrenging van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Alle belangrijke fases in het wetgevingsproces komen voorbij: de ambtelijke voorbereiding, overleg, consultatie en advies, de behandeling in de ministerraad, de advisering door de Raad van State en de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. De voor het wetgevingsproces relevante onderdelen van het wetgevingskwaliteitsbeleid komen aan bod, zoals het Integraal Afwegingskader en de vaste verandermomenten. Ook worden actuele ontwikkelingen besproken die van invloed zijn op de wetgevingsprocedure. Tijdens de cursus wordt met enkele kleine opdrachten gewerkt. Na afloop kent u alle procedurele stappen om tot wet- en regelgeving te komen.


Programma en dagdelen

Donderdag 18 maart 2021
15:30 - 17:30
Maandag 22 maart 2021
09:30 - 12:30 Politieke cultuur en dilemma’s voor (juridische) ambtenaren
Donderdag 25 maart 2021
09:30 - 12:30 Polderen of majoritarian democracy? Politiek-bestuurlijke overleg cultuur
Maandag 29 maart 2021
09:30 - 12:30 Democratie of rechtsstaat? De inherente spanning van een democratische rechtsstaat
Donderdag 1 april 2021
09:30 - 12:30 Theorie of praktijk? Ervaringen met politieke dilemma's, incl. paneldiscussie
Donderdag 8 april 2021
09:30 - 12:30 Structuur en elementen van een regeling
Maandag 12 april 2021
09:30 - 12:30 Begrips-, evaluatie- en inwerkingtredingsbepalingen
Donderdag 15 april 2021
09:30 - 12:30 Vervolg structuur en elementen, wijzigingsregelingen en terminologische kwesties
Maandag 19 april 2021
09:30 - 12:30 Oefenen met wetgevingstechnieken (d.m.v. groepsopdracht)
Donderdag 22 april 2021
13:30 - 16:30 Het opstellen van toelichtingen bij wet- en regelgeving
Maandag 10 mei 2021
09:30 - 12:30 Intra- en interdepartementale voorbereiding
Maandag 17 mei 2021
09:30 - 12:30 Fase behandeling door parlement
Donderdag 20 mei 2021
09:30 - 12:30 Ministerraad en Raad van State
Donderdag 27 mei 2021
09:30 - 12:30 Simulatie Kamerbehandeling
Maandag 31 mei 2021
13:30 - 16:30 De afronding; (digitaal) werkbezoek aan de Raad van State

Docenten

 • mr. D.J. (Dennis) Hesemans

  Plv. directeur Juridische Zaken
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof. dr. R.A. (Ruud) Koole

  Hoogleraar Politicologie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. M. (Marijke) Bootsman

  Wetgevingscoördinator
  Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr. D.R.P. (Dennis) de Kok

  Coördinerend jurist
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof. dr. J.C. (James) Kennedy

  Decaan
  Universiteit Utrecht - University college

 • dr. N.A. (Nico) Florijn

  Programmamanager
  Academie voor Wetgeving

 • mr. H.M.B. (Henk-Martijn) Breunese

  Coordinator
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - CZW

 • mr. J. (Just) van der Hoeven

  Raadadviseur
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr. dr. M. (Monique) Wesselink

  Programmamanager
  Academie voor Wetgeving

 • prof. dr. P. (Paul) Nieuwenburg

  Hoogleraar politieke filosofie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. dr. A.M.P. (Bram) Rijpkema

  Coördinerend wetgevingsadviseur
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - SG Cluster

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?