Zij-instromersopleiding tot Wetgevingsjurist VOL!

42 « terug naar overzicht

Startdatum
29 oktober 2020
Doelgroep
Juristen die als wetgevingsjurist willen gaan werken
Leerlijn
Zij-instromersopleiding tot wetgevingsjurist

Prijs € 2.500,-


Deze opleiding is bedoeld voor juristen die als wetgevingsjurist willen gaan werken, zoals beleidsambtenaren, advocaten, rechters of gemeentejuristen. Aanmelding verloopt via de directeuren wetgeving en juridische zaken. De opleiding gaat van start met de module ‘Werken als jurist in een politiek-bestuurlijke context’ waarna modules volgen die op het beroep van wetgevingsjurist zijn toegespitst en eindigt met een afsluitende examengroepsopdracht en een diploma-uitreiking.

Startmodule 'Werken als jurist in een politiek bestuurlijke context'

Om effectief te kunnen functioneren, dienen wetgevingsjuristen gevoelig te zijn voor politiek-bestuurlijke problemen en overwegingen. Deze cursus reflecteert hierop door de gevolgen van verschillende politieke dilemma’s voor het functioneren van juristen te belichten. De dilemma’s worden behandeld en ingegaan wordt op de manier waarop juristen met deze dilemma’s te maken kunnen krijgen en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Tijdens de slotsessie vindt een paneldiscussie plaats.

 

Module 2 'Wetgevingstechniek'

In deze cursus staat de praktische toepassing van de Aanwijzingen voor de regelgeving centraal. Aan de orde komen de vormgeving, indeling en structuur van verschillende soorten regelingen (wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen), de wijziging van regelingen, de redactie van verschillende soorten bepalingen, overgangsrecht en inwerkingtredingregimes. Met de wetgevingstechnieken wordt geoefend. Na afloop kunt u de wetgevingstechnische aanwijzingen toepassen, weet u welke onderwerpen op welk niveau moeten worden geregeld en kunt u de verschillende soorten regelingen en bijbehorende toelichtingen vormgeven.

Module 3 'Wetgevingsprocedures'

Deze cursus behandelt het traject waarlangs wetgeving tot stand komt en gaat over de informele processen en formele procedures voor de totstandbrenging van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Alle belangrijke fases in het wetgevingsproces komen voorbij: de ambtelijke voorbereiding, overleg, consultatie en advies, de behandeling in de ministerraad, de advisering door de Raad van State en de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. De voor het wetgevingsproces relevante onderdelen van het wetgevingskwaliteitsbeleid komen aan bod, zoals het Integraal Afwegingskader en de vaste verandermomenten. Ook worden actuele ontwikkelingen besproken die van invloed zijn op de wetgevingsprocedure. Tijdens de cursus wordt met enkele kleine opdrachten gewerkt. Na afloop kent u alle procedurele stappen om tot wet- en regelgeving te komen.


Programma en dagdelen

Maandag 2 november 2020
09:30 - 12:30 Politieke cultuur en dilemma’s voor (juridische) ambtenaren
Donderdag 5 november 2020
09:30 - 12:30 Polderen of majoritarian democracy? Politiek-bestuurlijke overleg cultuur
Maandag 9 november 2020
09:30 - 12:30 Democratie of rechtsstaat? De inherente spanning van een democratische rechtsstaat
Vrijdag 13 november 2020
09:30 - 12:30 Theorie of praktijk? Ervaringen met politieke dilemma's
Donderdag 19 november 2020
09:30 - 12:30 Structuur en elementen van een regeling
Maandag 23 november 2020
09:30 - 12:30 Begrips-, evaluatie- en inwerkingtredingsbepalingen
Donderdag 26 november 2020
09:30 - 12:30 Vervolg structuur en elementen, wijzigingsregelingen en terminologische kwesties
Maandag 30 november 2020
13:30 - 16:30 Oefenen met wetgevingstechnieken
Donderdag 3 december 2020
09:30 - 12:30 Het opstellen van toelichtingen bij wet- en regelgeving
Maandag 7 december 2020
09:30 - 12:30 Intra- en interdepartementale voorbereiding
Donderdag 10 december 2020
09:30 - 12:30 Ministerraad en Raad van State
Maandag 14 december 2020
09:30 - 12:30 Fase behandeling door parlement
Donderdag 17 december 2020
09:30 - 12:30 Simulatie Kamerbehandeling
Maandag 21 december 2020
09:30 - 12:30 De afronding; werkbezoek aan de Raad van State

Docenten

 • mr. D.J. (Dennis) Hesemans

  Plv. directeur Juridische Zaken
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof. dr. R.A. (Ruud) Koole

  Hoogleraar Politicologie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. M. (Marijke) Bootsman

  Wetgevingscoördinator
  Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr. D.R.P. (Dennis) de Kok

  Coördinerend jurist
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof. dr. J.C. (James) Kennedy

  Decaan
  Universiteit Utrecht - University college

 • dr. N.A. (Nico) Florijn

  Programmamanager
  Academie voor Wetgeving

 • mr. H.M.B. (Henk-Martijn) Breunese

  Coördinator staatsinrichting
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - CZW

 • mr. dr. M. (Monique) Wesselink

  Programmamanager
  Academie voor Wetgeving

 • mr. dr. J.R. (Joris) Groen

  Raadadviseur
  Ministerie van Algemene Zaken

 • prof. dr. P. (Paul) Nieuwenburg

  Hoogleraar politieke filosofie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. dr. A.M.P. (Bram) Rijpkema

  Coördinerend wetgevingsadviseur
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - SG Cluster

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?