Zij-instromersopleiding tot Overheidsjurist ALLEEN INSCHRIJVEN OP UITNODIGING!

45 « terug naar overzicht

Startdatum
21 maart 2022
Doelgroep
Juristen die als overheidsjurist willen gaan werken
Leerlijn
Zij-instromersopleiding tot overheidsjurist
Inschrijven

Prijs € 2.500,-


Deze opleiding is bedoeld voor juristen die als overheidsjurist willen gaan werken, zoals beleidsambtenaren, advocaten, rechters of gemeentejuristen. Aanmelding verloopt via de directeuren wetgeving en juridische zaken. De opleiding begint met een gezamenlijke module ‘Werken als jurist in een politiek-bestuurlijke context’ waarna modules volgen die op het beroep van overheidsjurist zijn toegespitst en eindigt met een examengroepsopdracht en een diploma-uitreiking.


Programma en dagdelen

Donderdag 17 maart 2022
16:00 - 19:00 Startbijeenkomst
Maandag 21 maart 2022
09:30 - 12:30 Politieke cultuur en dilemma’s voor (juridische) ambtenaren
Donderdag 24 maart 2022
09:30 - 12:30 Polderen of majoritarian democracy? Politiek-bestuurlijke overleg cultuur
Maandag 28 maart 2022
09:30 - 12:30 Democratie of rechtsstaat? De inherente spanning van een democratische rechtsstaat
Vrijdag 1 april 2022
09:30 - 12:30 Theorie of praktijk? Ervaringen met politieke dilemma's, incl. paneldiscussie
Maandag 4 april 2022
09:30 - 12:30 Bezwaarschriftprocedure en bestuursrechtspraak
Donderdag 7 april 2022
09:30 - 12:30 Bestuursrechtelijke thema’s bezwaar en beroep
Donderdag 14 april 2022
09:30 - 12:30 Wet openbaarheid van bestuur
Donderdag 21 april 2022
09:30 - 12:30 Aanbestedingsrecht basis
Maandag 9 mei 2022
09:30 - 12:30 Subsidie en staatssteun
Donderdag 12 mei 2022
09:30 - 12:30 Subsidie en staatssteun
Maandag 16 mei 2022
09:30 - 12:30 Civiel recht
Donderdag 19 mei 2022
09:30 - 12:30 Bezwaarfase
Maandag 23 mei 2022
09:30 - 12:30 Beroepsfase
Maandag 30 mei 2022
09:30 - 12:30 Fase na de uitspraak + bespreking opdrachten

Docenten

 • prof. dr. R.A. (Ruud) Koole

  Hoogleraar Politicologie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • prof. mr. H.D (Huib) van Romburgh

  Bestuursraadadviseur aanbesteding
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat & Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • mr. G. (Gerrit) de Goede

  Coördinator Juridische Zaken
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - DG Straffen en Beschermen

 • prof. dr. J.C. (James) Kennedy

  Decaan
  Universiteit Utrecht - University college

 • mr. H.F.Th. (Hugo) Pennarts

  Adviseur
  Ten Holter / Noordam

 • mr. dr. J.R. (Joris) Groen

  Raadadviseur
  Ministerie van Algemene Zaken

 • prof. dr. P. (Paul) Nieuwenburg

  Hoogleraar politieke filosofie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. A. (Arjan) Dane

  Senior jurist
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

 • mr. dr. J.G.B. (Joost) Pikkemaat

  Senior jurist
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

 • mr. O.Y. (Olaf) Ifzaren

  Jurist
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr. C.H.M. (Christa) Kraakman

  Coördinerend jurist
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr. J.H. (Henk) Keinemans

  Coördinerend jurist
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr. B.N. (Nathan) van der Roest

  Coördinator Wob, integriteit en klachten
  Ministerie van Algemene Zaken

 • mr. F.F. (Femke) van der Leeuw

  Senior-jurist
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?