Wie doet de huishouding? 'De rol van gemeenten bij de uitvoering van centraal beleid.'

6 « terug naar overzicht

Startdatum
2 juli 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Centrale en decentrale overheid
Inschrijven

Prijs € 500,-


In veel gemeenten speelt discussie over het gebruik van vuurwerk rond de jaarwisseling. Het Vuurwerkbesluit bevat regels over de verkoop en over afsteektijden, maar sommige gemeenten gaan verder en stellen bijvoorbeeld vuurwerkvrije zones in. Hoe ver kunnen ze daarin gaan? Wat als ze verdergaan dan de regering wenselijk vindt? En wat als gemeenten de regels uit het Vuurwerkbesluit juist niet uitvoeren met een beroep op hun schaarse capaciteit?

In deze cursus behandelen Solke Munneke en Bouke Knop dit soort vragen vanuit theoretisch én praktisch perspectief. Aan de hand van actuele voorbeelden frissen zij kennis op van onderwerpen zoals autonomie en medebewind, toezicht, handhaving, stelselverantwoordelijkheid en (verplichte) samenwerking tussen gemeenten. 

De cursus is geschikt voor een breed publiek en interactief van opzet, met veel ruimte voor discussie en de inbreng van eigen praktijkvoorbeelden. Het accent ligt steeds op de vraag wat een rijksambtenaar van gemeenten moet weten om wetgeving en beleid te maken die in overeenstemming zijn met de constitutionele verhoudingen en die in de praktijk uitvoerbaar zijn.

 

Oud-deelnemer aan het woord

Delen


Resultaat

Na afloop van de cursus:
•    ken je de hoofdlijnen van het relevante (grond)wettelijk kader;
•    ben je bekend met juridische en praktische (on)mogelijkheden op gemeenteniveau;
•    kun je beter beslagen ten ijs komen in gesprekken over de verhouding tussen Rijk en gemeenten en de gemeentelijke taakuitvoering.
 


Programma en dagdelen

Dinsdag 2 juli 2024
09:30 - 16:30

'Ruimte voor discussie en interactie.'

'Leuk docentenduo!'

 

Docenten

  • prof. mr. dr. S.A.J. (Solke) Munneke

    Hoogleraar Staatsrecht
    Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  • mr. B. (Bouke) Knop

    Coördinerend Wetgevingsjurist
    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Directie CZW

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?