Wetgevingsprocedures VOL!

15 « terug naar overzicht

Startdatum
8 juni 2021
Doelgroep
Wetgevingsjuristen
Leerlijn
Specifiek voor wetgevingsjuristen

Prijs € 1.000,-


Deze cursus behandelt het traject waarlangs wetgeving tot stand komt en gaat over de informele processen en formele procedures voor de totstandbrenging van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Alle belangrijke fases in het wetgevingsproces komen voorbij: de ambtelijke voorbereiding, overleg, consultatie en advies, de behandeling in de ministerraad, de advisering door de Raad van State, de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer en de vaststelling en inwerkingtreding van wetgeving. De voor het wetgevingsproces relevante onderdelen van het wetgevingskwaliteitsbeleid komen aan bod, zoals het Integraal Afwegingskader en de vaste verandermomenten. Ook worden actuele ontwikkelingen besproken die van invloed zijn op de wetgevingsprocedure.

Onderdeel van de cursus vormen enkele kleine opdrachten en een praktijkgame waarin de ondersteuning van de bewindspersoon tijdens het plenaire debat over een wetsvoorstel wordt geoefend.

NB: deze cursus is ook opengesteld voor de trainees van de geaccrediteerde masteropleiding van de Academie.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na deze cursus kent u alle procedurele stappen om tot wet- en regelgeving te komen


Programma en dagdelen

Dinsdag 8 juni 2021
13:30 - 16:30 Intra- en interdepartementale voorbereiding
Dinsdag 15 juni 2021
13:30 - 16:30 Ministerraad en Raad van State
Dinsdag 22 juni 2021
13:30 - 16:30 Parlementaire behandeling deel I
Donderdag 1 juli 2021
09:30 - 12:30 Parlementaire behandeling deel II
Dinsdag 6 juli 2021
13:30 - 16:30 De afronding en bijzondere procedures

'Ik vond het als beginnend wetgevingsjurist erg nuttig om meer te leren over de verschillende stappen in een wetgevingstraject!'

'Erg nuttige cursus met veel praktische tips en relevante kenniservaring die op een boeiende en pakkende manier door de docenten wordt overgebracht.'

Docenten

  • mr. D.J. (Dennis) Hesemans

    Sectorhoofd Privaatrecht
    Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

  • mr. H.M.B. (Henk-Martijn) Breunese

    Wetgevingsjurist
    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - CZW

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?