Webinar Doenvermogen

2 « terug naar overzicht

Startdatum
4 november 2021
Doelgroep
Beleidsambtenaren, overheidsjuristen en wetgevingsjuristen

Geen kosten


In veel beleid en regelgeving wordt de burger als een homo economicus beschouwd: als deze maar genoeg voorlichting en de juiste financiële prikkels krijgt, worden regels vanzelf gevolgd. De gedragswetenschap leert echter dat voorlichting en financiële prikkels niet altijd volstaan en dat ook het ‘doenvermogen’ van burgers in acht moet worden genomen. Doenvermogen is het vermogen van mensen om normen na te leven of gewenst gedrag te laten zien. De burger moet de wet niet alleen ‘kennen’, maar hem ook ‘kunnen.’ Maar wat zijn de laatste wetenschappelijke gedragsinzichten op dit terrein? En hoe kun je die als beleidsambtenaar of jurist bij het Rijk het best toepassen?
In dit webinar verkent de docente samen met de deelnemers aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en interactieve oefeningen hoe je met de grenzen aan het doenvermogen van burgers en andere doelgroepen rekening kunt houden. Daarbij is volop gelegenheid voor vragen en discussie.

Na dit webinar heeft u inzicht in de belangrijkste gedragsinzichten op het gebied van het doenvermogen en bent u bekend met de doenvermogenstoets.

Let op: hetzelfde webinar wordt op drie data aangeboden: 5 oktober, 4 november en 1 december. U kunt zich dus voor één van deze data inschrijven.

Kosten
Er zijn geen kosten aan het volgen van dit webinar verbonden: het webinar wordt u door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Directie Wetgeving & Juridische Zaken) aangeboden. De in het inschrijfformulier gevraagde (en soms al ingevulde) factuurinformatie is dus, hoewel verplicht, niet van toepassing: er zal geen factuur worden verstuurd. 

Vragen
Voor vragen over dit webinar kunt u contact opnemen met Esther Smeitz, (070) 312 98 40 of e.smeitz@acwet.nl.

De docenten en de moderatoren die deze webinars verzorgen, werken samen in het kader van het Kurt Lewin Institute, het landelijke kennisnetwerk op het gebied van de Sociale Psychologie en haar toepassingen https://psychologievansociaalgedrag.nl/.

Delen


Programma en dagdelen

Donderdag 4 november 2021
10:00 - 12:00

Docenten

  • dr. L.F. (Lotte) van Dillen

    Universitair hoofddocent
    Universiteit Leiden - Faculteit der Sociale Wetenschappen

Meer informatie?

Esther Smeitz-Cohen

Teamleider Onderwijscoördinatie

e.smeitz@acwet.nl
070-3129840


Deze cursus op maat?