Verdieping bestuursprocesrecht VOL!

12 « terug naar overzicht

Startdatum
2 juni 2023
Doelgroep
Overheidsjuristen
Leerlijn
Specifiek voor overheidsjuristen

Prijs € 1.000,-


In deze cursus biedt de docente inzicht in actuele discussies en thema’s van het algemeen bestuursrecht en de invloed daarvan op het bestuursprocesrecht. Denk bijvoorbeeld aan de kinderopvangtoeslagaffaire en hoe die discussie heeft uitgelokt over de burger(on)vriendelijkheid van het bestuurs(proces)recht. Is het nog wel redelijk om (in alle gevallen) vast te houden aan een bezwaartermijn van zes weken? En zou de burger niet ook in de gelegenheid moeten worden gesteld om (kleine) fouten in zijn (hoger)beroepschrift te herstellen (burgerlus)? Deze algemene ontwikkelingen en de vragen die zij oproepen, worden vervolgens concreet gemaakt door in te zoomen op recente wetgeving(sinitiatieven) en rechtspraak over bestuur(sproces)rechtelijke onderwerpen zoals: het besluitbegrip, het begrip belanghebbende, de grondentrechter, de amicus curiae en de uitspraakbevoegdheden. In deze cursus komen kortom zowel de theorie, als de praktijk aan bod. 


Resultaat

Na deze cursus;  

  • begrijpt u de kernleerstukken uit het bestuursprocesrecht, waaronder het besluitbegrip, het relativiteitsvereiste, en de toetsing door de bestuursrechter;  

  • kunt u de huidige ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht op het gebied van bovengenoemde kernbegrippen uitleggen, zoals de subjectivering van het bestuursrecht, discussies over de relevantie en reikwijdte van het besluitbegrip, en bovenindividuele geschilbeslechting;  

  • kunt u de ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht analyseren en (kritisch) evalueren en 

  • kunt u op basis van uw analyse adviseren over de toekomstige invulling van het bestuursprocesrecht. 


Programma en dagdelen

Vrijdag 2 juni 2023
13:30 - 16:30 Maatwerk, een responsief bestuursrecht en concreet de drie b’s: bestuursorgaan, belanghebbende en besluit
Vrijdag 16 juni 2023
13:30 - 16:30 Het spanningsveld van individuele geschilbeslechting (subjectivering van het bestuursrecht) en bovenindividuele geschilbeslechting. Concreet: o.a. exceptieve toetsing, het evenredigheidsbeginsel en het relativiteitsvereiste
Woensdag 21 juni 2023
13:30 - 16:30 De Awb-mens (‘de ontdekking van de burger’) en twee gestrengheden. Concreet: de grondentrechter, het Varkens in nood-arrest en de rechtspraak sindsdien, het vertrouwensbeginsel en artikel 6:22 Awb
Donderdag 29 juni 2023
13:30 - 16:30 De moderne bestuursrechter, van toetser naar geschilbeslechter en hoeder van de rechtsstaat. Concreet: de grote kamer, de conclusie, de amicus curiae en uitspraakbevoegdheden

Docenten

  • mr. dr. L.A. (Louise) van Heusden

    Jurist kennisunit
    Raad van State - Directie Bestuursrechtspraak

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?