Uitvoering regelgeving Digitale Overheid VOL!

6 « terug naar overzicht

Startdatum
5 oktober 2023
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Digitalisering

Prijs € 500,-


'Wet- en regelgeving Digitale Overheid en hoe deze in de praktijk uitwerkt.'

Digitale dienstverlening is niet meer weg te denken. We kopen allemaal bij webwinkels, bankieren elektronisch en willen ook dat de overheid - liefst 24/7 - elektronisch bereikbaar is. Voor al deze handelingen is veilig inloggen, dat wil zeggen betrouwbare identificatie (wie ben je?) en authenticatie (ben je wie je zegt te zijn?) een vereiste. Niet alleen de markt maar ook de overheid ontwikkelt daarvoor middelen. Te denken valt aan DigiD met een hogere betrouwbaarheid (e-NIK en e-rijbewijs) en de toelating van private eID-middelen. Grensoverschrijdende (toegang tot) digitale dienstverlening is bovendien Europeesrechtelijk geregeld.

Het juridisch kader op dit terrein bestaat uit de geldende EU eIDAS-verordening (toegang tot digitale dienstverlening), de op NL toegespitste Wet digitale overheid en de wijziging van de Awb (afdeling 2.3, elektronisch bestuurlijk verkeer). Omdat bij elektronische identificatie sprake is van verwerking van persoonsgegevens, is ook de AVG van belang.

In deze cursus staat centraal welke verplichtingen voor publieke dienstverleners gelden op grond van de Wet digitale overheid en de Wet modernisering elektronische bestuurlijk verkeer. Daarnaast behandelen de docenten de Europese wetgeving op het gebied van digitalisering, waaronder de eIDAS revisie en de Single Digital Gateway verordening. Zo komen onder meer de volgende vragen tegen de achtergrond van de wisselwerking techniek-beleid-wetgeving-uitvoering aan de orde:

Wat wordt er met de bovenstaande ontwikkelingen beoogd, waarom doet de overheid dit en voor wie? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor digitale dienstverleners/uitvoeringsorganisaties, burgers en bedrijven, departementen? Wanneer moeten betrokkenen welke stappen zetten? In hoeverre is er ruimte voor eigen invulling en zonodig afwijking daarvan? Hoe zorgt de overheid ervoor dat iedereen kan meedoen?


 

Oud-deelnemer aan het woord

Delen


Resultaat

Na afloop van de cursus weet je hoe de digitale overheid is georganiseerd en werkt.


Programma en dagdelen

Donderdag 5 oktober 2023
13:30 - 16:30
Donderdag 12 oktober 2023
13:30 - 16:30

'Heldere uitleg over het wettelijke stelsel en de achtergronden.'

'Stap voor stap wordt het stelsel van de Wdo uitgelegd, waarbij veel ruimte is voor vragen over toepassing in de praktijk.'

'Sterke combinatie tussen enerzijds uitleg over het Wdo-stelsel en anderzijds uitleg over de toepassing van dat stelsel op praktijksituaties.'

'Direct uit de keuken van de wetgevingspraktijk!'

'Beide docenten waren zeer kundig en konden zeer goed en duidelijk de stof overbrengen en gaven ruimte voor maatwerk.'

Docenten

  • mr. W. (Wouter) Diephuis

    Beleidsjurist
    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - DG Digitalisering en Overheidsorganisatie

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?